Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • čištění: 30 %
  • snadnost čištění: 20 %
  • ochrana povrchu: 30 %
  • obsluha: 10 %
  • vztah k živ. prostředí: 10 %

Účinnost čištění

Jednotlivé čističe se před zkouškou ředily v pěti litrech vody, a to v koncentraci doporučené výrobcem. Zkoušela se účinnost odstraňování mastných nečistot a také prachu. Pro účely testu posloužil kvalitní mop. Aby bylo možné porovnat efektivitu čističů mezi sebou, jako testovací povrch byly zvoleny dlaždice.

Po setření byla dlažba opláchnuta a počkalo se, než zcela uschne. Následně povrch vizuálně hodnotila trojice odborníků. Celý proces byl několikrát opakován.

Snadnost čištění

Výslednou známku ovlivňovala skupina několika zkoušek. V rámci zkoušky schnutí se opět mopem vytřela výše zmíněná dlážděná podlaha. Namísto opláchnutí vodou ale byla měřena doba, za kterou povrch oschnul. Prostředky naředěné podle doporučení výrobce byly aplikovány na plochu přibližně 12 m2. Každým přípravkem byly vyčištěny parkety, laminát či oba povrchy (na základě toho, pro co byly určeny). Případné nežádoucí šmouhy a jiné nevzhledné stopy na suchém povrchu poté známkovala pětice hodnotitelů.

Zkoušela se rovněž účinnost impregnace. Na neošetřené dřevěné podlahové desky byly nanášeny naředěné výrobky – nejprve jednou, poté opakovaně. Na plochy ošetřené čističi následně pracovníci laboratoře pipetou nanesli několik kapek vody. Chování nakapané vody prozradilo, do jaké míry dokázaly čističe podlahu naimpregnovat a ochránit před vlhkostí.

Ochrana povrchu

Čisticí prostředky, tentokrát v neředěném stavu, byly nakapány na několik typů povrchů – parkety, dřevěné podlahy, laminát, korek, kamenné dlaždice, vinyl a linoleum. Parkety, dřevo a korek byly ošetřeny – měly lakovaný či voskovaný povrch. Tři odborníci pak po 24 hodinách působení hodnotili případné změny na materiálech. Do hodnocení byly zahrnuty pouze ty povrchy, pro které byly čisticí prostředky určeny.

Obsluha

Do hodnocení obsluhy byl započítán návod k použití (včetně srozumitelnosti, čitelnosti a úplnosti uvedených informací, tedy i bezpečnostních pokynů). Zvláštní pozornost byla věnována popisu správného dávkování a odměřování požadovaného množství čisticího prostředku.

Známka za aplikaci mimo jiné odráží, jak snadno lze prostředek smíchat s vodou. Nezapomínalo se ani na manipulaci s obalem. Tato zkouška zahrnovala snadnost otevírání a zavírání a také stabilitu a pevnost lahve při prvním i opakovaném použití.

Vztah k životnímu prostředí

Hodnocení celkového složení bylo provedeno v souladu s evropskou směrnicí o ekoznačkách, a to na základě seznamu DID (Detergents Ingredience Database), revidovaného Výborem pro detergenty Německé chemické společnosti.

Pro posouzení rizika znečištění vody byl použit modelový výpočet, jenž určil, jak velký objem H2O je potřeba k naředění problematických složek do koncentrace, která je považována za zcela nezávadnou.

Další výpočty zjišťovaly, zda by jednotlivé složky obsažené ve výrobcích mohly ohrožovat vodní organismy poté, co byla kontaminovaná voda vyčištěna v čističce odpadních vod. V neposlední řadě se zjišťovalo, zda výrobky neobsahovaly mikroplasty nebo kyselinu edetovou.

Přihlásit