Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • nutriční a fyziologická kvalita: 60 %
  • krmná doporučení: 15 %
  • nežádoucí látky: 10 %
  • obal: 5 %
  • deklarace: 10 %

Nutriční a fyziologická kvalita  

Na všechno krmivo, včetně veganského, byly uplatňovány stejné standardy: Všechny vzorky byly testovány anonymně a nahlíželo se na ně jako na kompletní krmivo. Jinými slovy se tedy zkoušelo, do jaké míry granule poskytují kočkám optimální výživu jako jediný zdroj živin. Stanovil se obsah bílkovin, aminokyselin, vápníku, fosforu, hořčíku, sodíku, draslíku, chloridů, stopových prvků, vitamínů, tuků a nenasycených mastných kyselin. Zjištění se poté vztáhlo na nutriční potřeby dospělé čtyřkilové kočky. Tato „modelová kočka“ zhruba odpovídá průměrné kočce chované v Německu. Předpokládal se energetický příjem přibližně 226 kilokalorií denně. Analyzovalo se, zda krmivo poskytuje potřebné množství živin a zda naopak nepřekračuje maximální doporučené množství. Vycházelo se ze statistik Federace evropských výrobců krmiv (FEDIAF) a Národní výzkumné rady USA (NRC).

Hodnocení fosforu rozpustného ve vodě se řídilo trojicí studií: Dobenecker et al. (Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 2018; 102: 1759-1765), Alexander et al. (British Journal of Nutrition 2019; 121: 249-269) a Coltherdt et al. (British Journal of Nutrition 2019; 121: 270-284).

Stejná měřítka jako u klasických granulí byla použita i pro srovnání veganských krmiv. Kolegové nicméně připomínají, že dosud neexistují studie, které by dokazovaly, že živiny z veganských granulí dokážou kočky vstřebávat stejně dobře jako z krmiv s živočišnými složkami.

Krmná doporučení                      

Ověřovalo se, zda uvedené doporučené krmné dávky pokrývají výživové potřeby koček různých hmotnostních kategorií. Zkontrolovalo se, zda jsou na obalu uvedeny i jiné užitečné informace – například o poskytování čerstvé pitné vody nebo o rozdílech v dávkách v závislosti na plemeni, aktivitě nebo věku. Všechny vzorky byly hodnoceny anonymně.

Nežádoucílátky                                         

V krmivech se zjišťovala přítomnost olova, arsenu, kadmia a rtuti. Obsah akrylamidu ve všech krmivech byl stanoven pomocí LC-MS/MS (kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií).

U krmiv, v jejichž případě byly obiloviny uvedeny mezi prvními třemi složkami, byl proveden test na přítomnost mykotoxinů.

Použity byly následující metody: IAC-SPE (imunoafinitní extrakce na pevné fázi) a HPLC-FLD (vysoce účinná kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem) pro zjištění aflatoxinu B1 a ochratoxinu A. LC-MS/MS (kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií) se pak využila na test na zearalenon, T2/HT2 toxin a deoxynivalenol.

Obal                                               

Tři testující zkoušeli, jak snadné je otevřít a znovu uzavřít obaly a vyjmout granule. Zaznamenávaly se také případné pokyny pro recyklaci a likvidaci.

Deklarace                                     

Hodnotilo se, zda jsou údaje na obalu úplné a správné, a zda naplňují právní předpisy týkající se krmiv. Posuzovaly se ilustrace a reklamní tvrzení. Tři odborníci kontrolovali srozumitelnost a čitelnost uvedených informací.

Přihlásit