Jak testujeme mražené ryby

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah masa: 35 %
  • senzorické hodnocení: 25 %
  • nežádoucí látky: 20 %
  • fosfáty: 5 %
  • obal a deklarace: 15 %

Obsah rybího masa byl zjišťován výpočtem z naměřených hodnot bílkovin, tuku a popela. Obsah bílkovin byl stanoven dle Kjeldahlovy metody, tučnost jsme měřili gravimetricky.

Množství fosforečnanů bylo stanoveno gravimetricky pomocí Kjeldahlovy metody, kyselina citrónová byla měřena pomocí isotachoforézy.

V rámci analýz nežádoucích látek jsme zjišťovali koncentrace těžkých kovů kadmia, olova, rtuti a vybraných per- a polyfluorovaných organických látek PFAS. K analýzám těžkých kovů byly využity metody elektrotermické atomové absorpční spektrometrie, amalgamové atomové absorpční spektrometrie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Obsah PFAS, konkrétně kyseliny perfluoroktansulfonové (PFOS), perfluorooktanonové (PFOA), perfluornonanové (PFNA) a perfluorohexan sulfonové (PFHxS), byl zjišťován metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Senzorické hodnocení provedl osmičlenný panel, který sledoval a slovně popsal vzhled, konzistenci a vůni zmrazených a rozmrazených ryb.

Při hodnocení obalu a deklarace jsme ověřovali dodržení deklarované čisté hmotnosti výrobků. Hmotnost se kontrolovala po odstranění ledové glazury. Dále jsme sledovali, zda obaly uvádějí loga nezávislých certifikací.

Přihlásit