Zimní lyžování? Radost, ale bezpečně

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 16.11.2023   

Zimní sezóna už začala, a s ní se kromě starostí s nakupováním vánočních dárků pojí i mnoho radostí. Jednou z nich je lyžování. To s sebou ovšem nese i povinnosti, na které bychom neměli nikdy zapomínat. Jak se chovat bezpečně na sjezdovce a na co myslet, než na hory vyrazíte?

Pravidla pro užívání sjezdovek

S tím, jak na sjezdovkách přibývá množství účastníků, přibývá i rizik. Abyste předešli případnému neštěstí, je dobré myslet na několik pravidel. Vždy byste se měli chovat především ohleduplně. K tomu, která bližší pravidla na sjezdovce dodržovat, mohou pomoci pravidla vyhlášená Mezinárodní lyžařskou federací. Ta říkají, že máme mimo jiné dodržovat bezpečný odstup, přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem a terénu, před rozjezdem se vždy rozhlédnout, zastavovat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné, při pádu co nejrychleji uvolnit jízdní prostor, stoupat a scházet máme vždy u okraje sjezdovky a v případě nehody poskytnout potřebnou pomoc.

Daná pravidla nemají obecnou závaznost, nicméně jsou mezinárodně uznávaná a jejich nedodržení může být porušením obecné prevenční povinnosti, na základě které by byla odvozena odpovědnost v případě způsobení újmy na sjezdovce.

Povinnosti mají i provozovatelé lyžařských areálů. Ti musí plnit pravidla stanovená ve zvláštní české technické normě. Technická norma provozovateli lyžařského areálu ukládá povinnost označit varovnými znaky atypická nebezpečí podle jejich druhu či instalovat bezpečnostní prvky. Někdy není možné nebezpečí odstranit ani zabezpečit, pak musí být sjezdová trať uzavřena.

 

Jak ještě více zvýšit svou bezpečnost?

Podceňovat bychom neměli ani nošení lyžařské helmy. To není v České republice povinné, lze jej ovšem doporučit. Je třeba myslet také na to, že konkrétní lyžařské středisko může mít ve svých pravidlech takovou povinnost stanovenou, a při jejím nedodržení může účastníka ze sjezdovky vykázat. Od věci není ani užití chrániče páteře, především jezdíte-li na snowboardu.

Pokud vyrazíte do zahraničí, musíte si dávat pozor na to, že závaznost pravidel provozu může být nastavená odlišně. Kupříkladu nošení helem je v Rakousku povinné pro děti do 15 let a v Itálii pro všechny osoby mladší 18 let. Zde navíc nezletilí musí mít helmu nejen při lyžování nebo snowboardingu, ale také při sáňkování.

Myslete i na pojištění. Běžné zdravotní pojištění zpravidla kryje náklady na hospitalizaci a ošetření. Je však na místě zvážit sjednání úrazového pojištění. I v případě, že budete na sjezdovce velmi opatrní se může stát vážná nehoda.


Přihlásit