Dýně a spotřebitel v převleku

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 31.10.2023   

„Neživá hlava temně se šklebí. Stvůra osm nohou, stejně očí, ke své zakuklené oběti obrací. Havran zakrákal kdes v dáli, ohlašuje už je čas. Ti, kdo měli spáti, chtějí zase bdít. Do prázdna jen slyšet hlas – trick or treat, trick or treat!“ Vydlabané dýně, koledování v kostýmech i strašidelná výzdoba jsou zejména v anglicky mluvících zemích neodvratně spojeny s koncem října. Oslavy Halloweenu získávají na oblibě také u nás, na což promptně reagují obchodníci. Spotřebitel by měl proto v předvečer Všech svatých zůstat ostražitý…

Poučený spotřebitel – šmejdova noční můra

Konec října už se blíží,
šmejd vylézá ze skrýše.
Pod lebkou už hnáty kříží,
slevy rychle vypíše.

Tuze v akcích libuje si
v zisku očekávání.
Chytá šanci za pačesy,
dopouští se klamání.

Dušičky jsou v zapomnění,
oranžová hraje prim.
Skřehotavé zachroptění
uslyšíš, když zadáš pin.

Sehnat kostým, dlabat dýni,
tematické sladkosti -
už jen ducha zavřít v skříni,
další svátky marnosti…

Leč spotřebitel poučený,
nenechá se oloupit.
Požaduje slevu z ceny,
nebo může odstoupit.  

Zapůjčení děsuplných kostýmů 

Ačkoliv je vžito, že se kostýmy půjčují, zpravidla půjde spíše o nájem věci. Rozdíl mezi výpůjčkou a nájmem je totiž v tom, zda za užívání věci platíte, či nikoliv. Výpůjčka je bezplatná, proto o ni lze hovořit například při bezplatném přenechání věci do dočasného užívání mezi přáteli. Pokud za užívání věci spotřebitel platí, jedná se o nájem. Smlouva o nájmu nemusí být sjednána písemně, nicméně základní parametry je vhodné si písemně potvrdit. Jedná se zejména o řádný popis kostýmu, dobu nájmu, způsob vrácení či celkovou cenu. Jako nájemce budete mít mimo jiné povinnost kostým užívat jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo, není-li ujednán, k účelu obvyklému. Při převzetí by si měl spotřebitel kostým důkladně prohlédnout a trvat na tom, že jeho případné vady budou popsány ve smlouvě či předávacím protokolu, v opačném případě by mohl pronajímatel tvrdit, že spotřebitel způsobil vady sám. V případě, že jako spotřebitel uzavíráte nájemní smlouvu s podnikatelem, nabízí se vám ochrana jako v případě jakékoliv jiné spotřebitelské smlouvy. Podnikatel je tak například povinen informovat vás o způsobu platby, způsobu a čase dodání nebo plnění a případných pravidlech pro vyřizování stížností.

Děsivě falešné halloweenské slevy

Všimli jste si po donesení nákupu domů, že dýně je plesnivá, zapáchá či se v ní zabydleli červi? Popsané vady potravin lze reklamovat stejně jako nefunkční televizi či rozjetý zip u nové bundy. S reklamací potravin však rozhodně neotálejte. Prodávající by vůči vám mohl namítnout, že jste potravinu například špatně skladovali. Je proto dobré vrátit se do prodejny hned po zjištění vady a uplatnit práva z vadného plnění. Pokud byste však měli blíže jinou prodejnu téhož obchodu, můžete reklamaci uplatnit tam. Ovšem za předpokladu, že bližší prodejna nabízí k prodeji zboží, které reklamujete. Z hlediska práv, která můžete uplatnit připadá do úvahy výměna zboží za jiné – bezvadné, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Hrozivě nekalé obchodní praktiky 

Nekalé obchodní zahrnují široké množství jednání, která se projevují především různou mírou neprofesionality na straně prodejce. Zároveň jsou motivovány jeho snahou ovlivnit rozhodování spotřebitele o tom, zda uzavře smlouvu (koupí si určité zboží), či nikoliv. Rozhodující je, zda by se spotřebitel rozhodl jinak, pokud by se prodejce choval profesionálně a spotřebitel měl na dostatek potřebných informací a času koupi promyslet. V případě, že jste ze strany prodejce vystaveni takovým praktikám, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, či požadovat přiměřené snížení ceny podle povahy zboží a závažnosti praktiky prodejce. 


Přihlásit