Jste uživateli seznamek? Nejprve se seznamte s obchodními podmínkami

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 26.10.2023   

Ačkoliv v dnešní době roste popularita platforem umožňujících seznámení se po internetu, roste i počet rizikových platforem, které osamělých lidí zneužívají a vydělávají na jejich úkor. I když se spotřebiteli na první pohled jeví jako klasické internetové služby s měsíčními poplatky, využívají specifické mechanismy, kterých si průměrný spotřebitel nemusí být vědom.

Známý model v jiném kabátu

Model těchto seznamek se tolik neliší od streamovacích služeb (jako např. Netflix nebo Spotify), na které jsou dnes spotřebitelé zvyklí. Oba typy služeb nabízejí přístup ke službě za stanovený měsíční poplatek, avšak v řadě faktorů se výrazně rozcházejí. Některé seznamky spotřebiteli nabízejí prémiové členství, a to buď zdarma, nebo za poměrně malou, rozumnou cenu za první měsíc. Spotřebitel však při uzavření smlouvy o poskytování služeb neví, že za měsíc druhý mu bude naúčtována částka vyšší i o několik tisíc korun. Stává se také, že seznamka po spotřebiteli požaduje poplatek za pouhou registraci, protože tvrdí, že registrací je zahájeno zpoplatněné členství. Seznamky mají tyto informace ve většině případů uvedené pouze ve svých obchodních podmínkách a spotřebiteli to z jejich nabídky tedy není zřejmé. A protože to ani není obvyklé u služeb podobného typu, jsou tyto informace pro spotřebitele často překvapivé.

Automatické prodlužování smlouvy

Nevíte si rady, jak smlouvu ukončit? Obraťte se na naši telefonickou poradnu na čísle 299 149 009, kde Vám každý všední den od 9 do 17 hodin rádi pomůžeme.

Jakmile se spotřebitel „chytí“, a začne službu využívat, přijde na řadu další typický mechanismus, kterým je automatická prolongace, jinými slovy automatické prodloužení trvání smlouvy. Streamovací služby prolongace využívají také, mají ji ovšem podmíněnou tím, že spotřebitel pravidelně platí. Pokud si streamovací službu na další měsíc nepředplatíte, službu vám poskytovat přestanou, jinými slovy vás „odstřihnou“. Seznamky se často odlišují v tom, že službu poskytují, i když neplatíte, a to i několik měsíců v řadě. Následně všechny dlužné částky vyúčtují a nemalou sumu po vás požadují zaplatit. Spotřebitelé se tak často, byť pochopitelně, dopouštějí mýlky, že pokud nezaplatí, smlouva jim končí a seznamka po nich již nebude nic požadovat. Ke stejnému omylu mohou dojít také, když jim po několika měsících dojde faktura spolu s výzvou o doplacení dlužné částky. Tu zaplatí a záležitost následně považují za ukončenou, byť po právní stránce smlouva může nadále běžet. Seznamky přitom mohou spoléhat i na to, že na ně spotřebitel zapomněl. O to větší částku pak požadují. Jestliže spotřebitelé nebyli o těchto podmínkách služby předem informováni, neměla by po nich společnost platby požadovat.

Jak z bludného kruhu vystoupit?

Protože nezaplacením závazek zaniknout nemusí, je potřeba společnost kontaktovat. Ze strany spotřebitele je nutné smlouvu se seznamkou vypovědět, jen tak totiž zabrání narůstajícím účtům. I v případě, kdy si spotřebitel není jistý, zda služba již začala být zpoplatněna, nebo zda je řádně ukončena, může provozovateli seznamky zaslat výpověď. Pokud není co vypovídat, protože smlouva již skončila, nebo v první řadě uzavřena nikdy nebyla, výpověď nebude mít žádné právní účinky – spotřebitelé tak smlouvu mohou vypovědět i „preventivně“. Spolu s výpovědí je vhodné zaslat písemnou žádost o odstranění osobních údajů spotřebitele z databáze. Tato žádost, zakotvená v unijním nařízení, známém jako GDPR, stanovuje provozovateli seznamky povinnost smazat veškeré osobní údaje v žádosti uvedené. Povinnost výmazu však nastává až v případě, že provozovatel nemá žádný zákonný důvod pro zpracování a uchovávání daných údajů, typicky ve chvíli, kdy je smlouva řádně vypovězena a dluhy vůči seznamce jsou splaceny.

Dluhy spotřebitelů seznamky často postupují inkasním společnostem, tedy tzv. „vymahačům“. Připomínáme, že vymahači jsou pouhým podnikatelem živícím se vymáháním pohledávek. Nejsou exekutorem a nemohou tak zabavovat majetek, vstupovat do obydlí nebo obstavovat účty. Pokud jim dlužnou částku spotřebitel nezaplatí, jsou nuceni ji vymáhat soudní cestou. A pokud po spotřebiteli požadují splacení dluhu, měli by řádně a dostatečně prokázat jeho existenci, tedy na základě jaké smlouvy vznikl, i odůvodnit jeho výši. Pokud tak neudělali sami, měli by informace doložit na výzvu spotřebitele.

Aby bylo možné předejít výše popsaným situacím, doporučujeme spotřebitelům nejprve prověřit, zda na jimi vybranou seznamku existují recenze nebo stížnosti. Za stejným účelem je dobré se důkladně seznámit s jejími obchodními podmínkami. Zkontrolovat si důvěryhodnost seznamky lze i na stránkách VašeStížnosti.cz, kde evidujeme stovky stížností na jednání seznamek.


Přihlásit