Jak se testovalo

Praktické zkoušky

Praktických zkoušek se zúčastnilo 132 osob. Test probíhal v domácích podmínkách účastníků a účastnic. Test byl slepý, hodnotitelé tak nevěděli, který produkt v danou chvíli zkoušeli. Každý výrobek byl testován po dobu pěti dnů. Aplikace probíhaly za pomoci identických vatových tampónů. Následně se vyplňoval dotazník, kde se lidé vyjadřovali ke kosmetickým vlastnostem, účinnosti čištění, šetrnosti k pokožce a celkovému dojmu z produktu.

Odborné zhodnocení

Stejné parametry jako dobrovolníci sledovali také oslovení experti. Ti micelární vody zkoušeli sami na sobě a ke každému výrobku poskytli odborný komentář. Účinnost přípravků byla také porovnána s pleťovou vodou na bázi alkoholu.

Vliv na životní prostředí

Micelární vody jsou tzv. leave-on kosmetikou, která se z pokožky nesmývá, nýbrž stírá pomocí vatového tampónu. Z tohoto důvodu nebyl hodnocen dopad samotných vod na životní prostředí. Ekologickému rozboru byly podrobeny pouze obaly. Známkovala se vnější krabička, vnitřní obal, využitelnost obsahu (kolik vody po spotřebování zůstane v balení) a PIR, tedy poměr mezi hmotností obalu a obsahem.

Deklarace

Ověřovalo se, zda obaly micelárních vod vyhovovaly Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích.

Přihlásit