Jak testujeme kondicionéry

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • účinnost: 55 %
  • použití v praxi: 25 %
  • dopad na živ. prostředí: 10 %
  • obal a deklarace: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Účinnost

Prameny skutečných lidských vlasů jsme nejprve nechali 10 minut v demineralizované vodě a poté je minutu předmývali vodným roztokem laurethsulfátu sodného. To je detergent, který simuluje šampón. Vlasy jsme poté minutu oplachovali a pak změřili sílu nutnou k rozčesávání.

Před aplikací kondicionérů jsme prameny vlasů rovněž nechali 10 minut v demineralizované vodě, poté jsme je jednu minutu masírovali testovaným přípravkem a po další minutě jeho působení jsme jej půl minuty oplachovali.

Poté jsme znovu změřili, jaká síla je nutná k rozčesání vlasů, a hodnotu jsme porovnali s tou naměřenou před jejich použitím.

Použití v praxi

V běžném životě přípravky testovaly tři desítky žen, každá z nich postupně zkoušela osm výrobků. Na zkoušku jednoho kondicionéru měla pět dnů a používala ho opakovaně. Test probíhal takzvanou slepou hodnotou, kdy dobrovolnice obdržely výrobky ve standardizovaných obalech bez etiket, aby nemohly být ovlivněny případnou (ne)sympatií ke konkrétní značce či výrobku.

Následně ženy vyplňovaly dotazník, v němž odpovídaly na dotazy týkající se konzistence výrobku, jeho vůně, snadnosti nanášení či oplachování nebo lesku, jemnosti a rozčesávání vlasů.

Dopad na životní prostředí

Složení – Hodnotili jsme přítomnost nežádoucích látek, například parabenů, endokrinních disruptorů či silikonů.

Mikroplasty – Posuzovali jsme přítomnost mikroplastů, rovněž nežádoucích látek pro životní prostředí.

Materiál obalu a recyklovatelnost obalu – Prověřovali jsme materiál obalu přípravku a snadnost jeho recyklovatelnosti.

Nevyužitelný zbytek přípravku – Posuzovali jsme objem zbytku přípravku, který nelze při běžném použití dostat z obalu.

Dopadový koeficient obsahu (PIR) – Měřili jsme poměr mezi hmotností obalu a obsahem přípravku. Čím nižší je tento poměr, tím lepší hodnocení.

Sekundární obal – Hodnotili jsme, zda nejsou výrobky z ekologického hlediska zbytečně prodávány ve dvou obalech, například v tubě a navíc v papírové krabičce.

Obal a deklarace

Hodnotili jsme kompletnost informací o složení, případná zavádějící tvrzení, kontakty na výrobce, instrukce k použití nebo čitelnost textu.

Přihlásit