TEST: srovnání mobilních telefonů pro seniory

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 15.4.2010   

Vybrat kvalitní mobilní telefon vhodný pro seniory může být obtížné. Jak ukázal test, ne všechny mobilní telefony deklarované jako seniorské jsou pro seniory skutečně vhodné. Některé běžné mobilní telefony jsou pro použití staršími nebo handicapovanými uživateli vhodnější. Časopis TEST srovnal 4 mobilní telefony pro seniory a 4 běžné mobilní telefony.
Kritéria pro výběr mobilního telefonu pro seniory se zdají jasná na první pohled. Velký displej a velká tlačítka ovšem, jak ukázal test, nestačí. Testující senioři měli s některými seniorskými mobilními telefony větší potíže než s běžnými modely. Pouze tři z osmi testovaných přístrojů získaly hodnocení „dobře“.
Při výběru mobilního telefonu pro seniory je především nutné zohlednit konkrétní handicap, který práci s telefonem ztěžuje. Jen velmi málo telefonů lze například používat spolu s naslouchátkem. Velké displeje často trpí nedostatečným rozlišením, které činí zobrazené informace nečitelnými, zejména při použití silných brýlí nebo lupy. Velký displej také často zobrazuje velmi málo znaků, což činí obtížným vyhledávání kontaktů ze seznamu nebo psaní SMS.
Mobilní telefony pro seniory se od běžných modelů liší také SOS funkcí. V telefonu lze předvolit několik telefonních čísel, která telefon po aktivaci SOS tlačítka postupně vytáčí, případně zašle na obsazené nebo dočasně nedostupné číslo SMS. „SOS funkce je u jednotlivých modelů různě propracovaná. Nejlepším pro přivolání pomoci byl testovaný model Emporia LifePlus,“ uvedl Václav Beneš, redaktor časopisu TEST. Telefon se při neúspěšném volání přepne na automatický příjem příchozích hovorů a hlasitý odposlech. To může nemocnému člověku volajícímu o pomoc zachránit život.
Pro seniory bez závažného handicapu mohou být vhodné i běžné modely telefonů. „Je třeba sledovat dostatečnou velikost písmen na displeji i na klávesnici, jednoduchou navigaci v menu, ale i hlasitost telefonu,“ radí Beneš. Z běžných telefonů získal známku „dobře“ v hodnocení vhodnosti pro seniory telefon Nokia 3710 Fold. 
Mezi seniorskými telefony se nejhůře umístil telefon Aligator A 500. „Aligator představuje telefon se všemi neduhy, které může seniorský mobil mít. Hůře čitelný displej s velmi omezeným počtem znaků, horší čitelnost popisků na klávesnici a špatně hodnocená SOS funkce činí z tohoto přístroje, i přes jeho nízkou cenu, telefon pro seniory spíše nevhodný,“ uzavírá Václav Beneš.
Test mobilních telefonů vhodných pro seniory vyšel spolu s testem běžných mobilních telefonů v dubnovém vydání časopisu TEST. Kromě testu mobilních telefonů vyšel v dubnovém vydání test cyklocomputerů, AV receiverů a návod pro výběr nejlepší hypotéky.
Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 11 300 výrobcích, varovalo před 600 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.Přihlásit