Problémy spotřebitelů s rozvozci jídla

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 10.10.2023   

Rozvoz jídla je ve světě velmi populární a jeho popularita stále roste i v České republice. Pravděpodobně největší boom tyto společnosti zažily v době pandemie, kdy byl rozvoz jídla pro restaurace zpravidla nezbytný pro jejich přežití, přičemž vlastní rozvoz má jen malá část z nich. Dnes se ve větších městech během jedné cesty setkáme i s desítkami kurýrů v různých dopravních prostředcích. S tímto počtem však roste i počet problémů, které evidujeme. Jaké z nich nejčastěji trápí spotřebitele? A z jakého důvodu nás nejvíce trápí společnost Foodora?

Nejčastější prohřešky

První myšlenkou téměř každého spotřebitele na možný problém je kvalita dovezeného jídla. Ze zkušeností naší spotřebitelské poradny to můžeme jen potvrdit. Spotřebitelé se na naši poradnu často ozývají s tím, že jídlo nemá požadovanou kvalitu, je studené nebo dokonce dorazí zcela jiné jídlo, než si spotřebitelé objednali. V takových případech se však spotřebitelé nemusí s dovezeným jídlem smířit. Naopak mají právo takové jídlo reklamovat. Studené či nekvalitní jídlo neodpovídá objednávce, případně oprávněnému očekávání spotřebitele. Stejně tak lze samozřejmě postupovat i v případech, kdy dorazí jídlo jiné. V takových situacích připadá v úvahu dodání nového jídla, ale pokud se spotřebitel spokojí s přiměřenou slevou z ceny, může se s rozvozcem domluvit, že si doručené jídlo nechá.

Dalším problémem, se kterým se na naší poradně setkáváme je nedoručení objednávky. Mimo jiné jsme se setkali i s případy, kdy bylo v aplikaci zboží označeno jako doručené, avšak ve skutečnosti tomu tak nebylo. V těchto případech může jít o chybu aplikace či pochybení jednotlivce. V žádném případě to však společnost neomlouvá, protože ta za svou aplikaci i za své pracovníky odpovídá, a je poté povinna vrátit spotřebiteli peníze v plné výši. Někdy dochází k situaci, kdy společnost v takovém případě vrací peníze pouze ve formě „kreditů“, které lze uplatnit na další nákup. Nedohodne-li se na tom však společnost se spotřebitelem, je povinna vrátit peníze stejným způsobem, jakým je obdržela – pokud tedy bylo placeno platební kartou, je společnost povinna tuto platbu vrátit zpět na účet spotřebitele.

Podnikatel je před uzavřením smlouvy povinen sdělit spotřebiteli mimo jiných údajů i údaje o své totožnosti, adresu sídla, telefonní číslo a, existuje-li, pak i adresu pro doručování elektronické pošty. 

Problémy spotřebitelské poradny se společností Foodora

S velkým počtem objednávek se obecně vždy zvyšuje riziko stížností. Jednou z největších společnosti zabývající se rozvozem jídla je Foodora. V případě této společnosti však spotřebitele trápí neplnění její zákonné informační povinnosti. Telefonní číslo společnosti Foodora není nikde dostupné a spotřebitelé se tak k ní nemohou operativně dostat. Spotřebitelé se proto obrací na spotřebitelskou poradnu dTestu s žádostmi o pomoc při řešení jejich starostí se společností Foodora. Poradci dTestu však s tímto problémem nemohou nijak pomoci, neboť ani oni nemají o této společnosti více údajů než sami spotřebitelé. Tato situace vede až ke kuriózním situacím, když se dTestu dokonce ozvali kurýři, kteří potřebovali kontaktovat společnost ohledně určité objednávky či žadatelé o práci u této společnosti.


Přihlásit