Dotace na tepelná čerpadla: Nebojte se ušetřit.

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2023

Nákup a instalaci tepelného čerpadla nemusíte platit výhradně ze své kapsy. Na investici do tepelného čerpadla je možné získat dotaci v dotačním programu Nová zelená úsporám, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. Příjmem a vyhodnocováním žádostí je pak pověřen Státní fond životního prostředí (SFŽP ČR).

Nejpopulárnější typ tepelných čerpadel, tedy kategorii vzduch/voda, jsme podrobili náročným testům. Které modely jsou nejefektivnější, nejsnáze se obsluhují a nejméně zatěžují životní prostředí, píšeme v testu tepelných čerpadel.

Myslete na to, že výše dotace závisí na typu tepelného čerpadla a také na tom, zda má být tepelným čerpadlem zajištěno pouze vytápění domu nebo rovněž ohřev vody. Roli hraje i případné současné pořízení fotovoltaického systému.

Maximální dotace v případě tepelného čerpadla s teplovodním systémem vytápění (tedy i testovaných čerpadel vzduch/voda) a přípravou teplé vody je 100 000 Kč. Pokud neplánujete čerpadlo využívat na ohřev vody, je nejvyšší dosažitelná dotace 80 000 Kč.

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaice může znamenat příspěvek 140 000 Kč. Pokud byste chtěli dát přednost jiným typům čerpadel, například vzduch/vzduch, připravte se na možný příspěvek ve výši 60 000 Kč (s ohřevem vody pak 80 000 Kč). Ještě vyšší dotace vám mohou přinést nákladnější čerpadla, jako je typ země/voda s plošným kolektorem (120 000 Kč, respektive 140 000 Kč v případě současného ohřevu vody).

Berte na vědomí, že dotaci lze získat na nákup tepelného čerpadla a jeho instalaci, kterou musí provést dodavatel, jenž k tomu má potřebná oprávnění. Zkontrolujte také energetický štítek budovy. Pro přiznání dotace totiž musí dům splňovat průměrný součinitel prostupu tepla budovy alespoň dle kategorie D. O samotnou dotaci se žádá elektronicky ještě před provedením potřebných prací. Jakmile je žádost schválena, můžete se pustit do realizace.

Státní fond životního prostředí vyplácí dotaci až po dokončení projektu a doložení provedených prací, počítejte tedy s tím, že budete nejdříve muset pokrýt celou investici z vlastních zdrojů.

Žádat o dotaci na pořízení tepelného čerpadla lze také v rámci nové dotace Oprav dům po babičce. Tu je dokonce možné obdržet zálohově předem, investice však nutně musí být kombinována se zateplením budovy.

… ale dávejte si pozor

Před zažádáním o dotaci se ujistěte, že u vás nehrozí některé z běžných chyb, které by vás o příspěvek mohly připravit. Nejprve si ověřte, zda tepelné čerpadlo, jež má být předmětem dotace, splňuje veškeré požadavky výzvy k podávání žádosti. Otázku, zda vybrané zařízení splňuje podmínky pro přiznání dotace, je vhodné ověřit u výrobce či dodavatele. K žádosti je také třeba předložit všechny požadované dokumenty.

Nezapomínejte rovněž, že čerpadlo musí být instalováno dodavatelem, který disponuje potřebnými oprávněními, jinak můžete porušit podmínky pro udělení dotace. Montáž tepelných čerpadel lze provádět v rámci živnostenského oprávnění nazvaného „Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel“. Osoba, která provádí instalaci, musí být rovněž držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Toto osvědčení pak nesmí být starší 5 let.

Žádost o dotaci se v současnosti podává výhradně elektronicky. Musí být úplná, řádně vyplněná a obsahovat všechny požadované přílohy. Projekt a provedené práce je také potřeba včas doložit. Rovněž máte povinnost umožnit pořízení fotodokumentace osobou pověřenou SFŽP ČR. Fondu dále musíte povolit použití této fotodokumentace, technických, ekonomických a environmentálních údajů ze žádosti a jejích příloh za účelem prezentace projektů podpořených z programu.


Přihlásit