Novinky pro veterinární dovoz do Spojeného království

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 20.9.2023   

Pravidla vývozu zvířat, zárodečných nebo živočišných produktů a rostlin či rostlinných produktů do Velké Británie se od roku 2024 mění.

Spojení království zveřejnilo na vládních internetových stránkách finální podobu dokumentu, který důkladně popisuje, jak celý systém bude fungovat. Důležitý je v něm například nový termín pro zavedení veterinárních osvědčení k vývozu živočišných produktů z kategorie středně rizikových komodit a termínu pro zavedení jejich fyzických kontrol po dovozu. Nová pravidla začnou platit postupně. Od ledna bude povinné zajistit veterinární osvědčení pro středně-rizikové komodity. V dubnu odstartují hraniční dokumentační, identifikační a fyzické kontroly středně rizikových komodit. V říjnu vznikne povinnost zajistit prohlášení o bezpečnosti zboží (Safety and Security declaration) a začne fungovat systém Single Trade Window.

Česká Státní veterinární správa upozornila, že nový systém bude dělit zmíněné komodity do tří kategorií – vysoce rizikové, středně rizikové nebo nízce rizikové. Pro každou z nich bude uplatňován jiný režim dovozu. Zařazení výrobků do jednotlivých kategorií je uvedeno zde

K vysoce rizikovým komoditám patří živá zvířata a zárodečné produkty, stejně jako živočišné produkty vyžadující ochranná opatření. Bude u nich platit povinnost současné prenotifikace prostřednictvím britského systému IPAFFS a veterinárního osvědčení, dle nových požadavků pak 100% dokumentační kontrola a od posledních týdnů roku 2024 také 100% identifikační a fyzická kontrola na hranicích.

Středně rizikové komodity jsou syrové, chlazené a mražené maso a masné výrobky, mléko a některé mléčné výrobky, vejce a některé vaječné výrobky. K nim se vztahuje současná povinnost prenotifikace prostřednictvím systému IPAFFS, veterinárního osvědčení (od 31. 1. 2024) a od konce dubna 2024 pak 100% dokumentační kontrola na hranicích a 1–30% identifikační a fyzická kontrola v závislosti na typu komodity.

Mezi nízce rizikové komodity jsou zařazeny zejména zpracované výrobky skladovatelné při pokojové teplotě (masové konzervy, zpracovaná krmiva pro zájmová zvířata). I pro ně již platí povinnost prenotifikace prostřednictvím IPAFFS. Pro dovoz takového zboží do Spojeného království bude stačit komerční dokument bez veterinárního osvědčení. Na hranicích sice nebude probíhat fyzická kontrola zásilek, ale dováženy mohou být pouze přes určená místa.

Britská pravidla dovozu se začala měnit v důsledku brexitu a postupně se dostávají do své finální podoby. Jejich aktuální znění a  hlavní změny najdete rovněž na stránkách SVS

Přihlásit