Kontroly zmrzlin v České republice dopadly katastrofálně

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 18.9.2023   

Hygienické požadavky a zdravotní předpisy letos nesplňovalo velké množství zmrzlin a ledu do nápojů. Z prověřených kopečkových a točených zmrzlin byl objeven problém v 45 %, vzorky ledu nevyhověly dokonce v 64 %.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí každoroční průběžné kontroly prodeje zmrzliny a kvality ledu do nápojů na českém trhu, zejména v teplých měsících roku. Letošní závěry hovoří o velmi vysokém podílu nevyhovujících výrobků, které nesplnily právně závazné limity pro přítomnost mikroorganismů a představují riziko pro zdraví spotřebitele. Inspekce proběhly zejména v provozovnách společného stravování. Do začátku září bylo hodnoceno 128 vzorků točených a kopečkových zmrzlin, z nichž 57 nesplnilo hygienické limity. Laboratorní rozbory v nich odhalily nadlimitní množství kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Příčinou byla nedostatečná hygiena při výrobě, úklidu a údržbě zařízení a nedodržení výrobních postupů, které mohly být způsobeny slabou proškoleností pracovníků. Provozovatelé točenou zmrzlinu v mnoha případech na konci dne nelikvidují a ráno ji vracejí zpět do stroje, čímž se snadno přenášejí bakterie.

Inspektoři SZPI odebrali a předali k analýze také 75 vzorků ledu do nápojů, z nichž 48 neodpovídalo zdravotním nebo hygienických kritériím. Vyskytovaly se v nich bakterie Escherichia coli, enterokoky nebo koliformní bakterie. I v tomto případě uvádí SZPI jako hlavní příčinu podcenění hygienické praxe a pravidelné dezinfekce výrobníků.

V podnicích, kde byl objeven problém, inspektoři zakázali užívat zařízení na výrobu zmrzliny nebo ledu a nařídili důkladnou sanitaci s následným mikrobiologickým rozborem v akreditované laboratoři, na základě jehož výsledků může SZPI povolit obnovení výroby a prodeje.

Přihlásit