Test dřevěných pelet 2023

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2023

Po čtyřech letech se znovu zabýváme dřevěnými peletami. Důvodů k tomu je víc než dost. Ceny energií zvýšily poptávku po tomto druhu vytápění a v loňském roce se museli evropští výrobci pelet vypořádat s výpadkem dodávek z východu. Do laboratoře jsme poslali devět značek pelet a nechali prověřit důležité ukazatele jejich kvality. Ukázalo se, že většina výrobků z požadovaných standardů neslevila. Neplatí to však pro všechny.

Výkyvy cen plynu a elektřiny v posledních měsících i blížící se zákaz provozu některých starých kotlů na pevná paliva nás přiměly k opakování testu dřevěných pelet. Tento způsob vytápění obnovitelnou biomasou se totiž stal pro řadu domácností způsobem, jak problémy poslední doby překonat.

Skutečně jsou všechny A1?

Do testu jsme v maloobchodní síti nakoupili devět vzorků pelet. V laboratoři na ně čekala sada zkoušek zkoumajících hlavní parametry kvality. Měřila se vlhkost pelet a zjišťovalo se, kolik po nich zbyde popela. Další analýzy se zabývaly mechanickou odolností a podílem drobných částic. Všechny tyto parametry mají při topení svůj praktický význam. Zároveň jde také o normou regulované vlastnosti, na jejich základě se pelety klasifikují do tříd kvality. V testu jsme tak mohli nejen porovnat výkony jednotlivých značek mezi sebou, ale také jsme ověřili, zda výrobky splňují požadavky nejvyšší jakostní třídy A1, ke které se téměř všechny testované výrobky hlásily. Výsledky byly buď velmi dobré, nebo velmi špatné. Drtivá většina vzorků prošla analýzami bez problémů, narazili jsme však i na výjimku, která v několika parametrech selhala.

Druhá část testu spočívala v kontrole textů na etiketách. Na těch jsme si všímali přítomnosti ekologických certifikátů nebo nás zajímalo, zda výrobci deklarují, jaké dřevo použili. Samozřejmostí bylo i ověření, že deklarovaná třída jakosti odpovídá naměřeným hodnotám.


Databáze testovaných výrobků

Dřevěné pelety (9 výrobků)
poslední aktualizace: 27.9.2023


Přihlásit