Jak testujeme dřevěné pelety

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • kvalita pelet: 90 %
  • deklarace na obalu: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Kvalita pelet

Vlhkost – Stanovené množství pelet se nechá řízeně vysychat při teplotě 105 °C, dokud není dosaženo konstantní hmotnosti vzorku. Obsah vody je pak vypočítán na základě úbytku hmotnosti vzorku.

Obsah popela – Vzorek pelet je spálen na vzduchu v peci při teplotě 550 °C a zvážením zbylé hmoty dojde ke stanovení obsahu popela.

Mechanická odolnost – Pelety se nasypou do otočného zkušebního bubnu, kde narážejí na sebe a na stěny komory. Následně dojde k prosetí vzorku a zjištění podílu vzorku, který zůstane po testu na sítu.

Sypná hmotnost – Vzorek je nasypán do nádoby stanovených rozměrů a tvaru a zvážen. Pelety se do nádoby plní postupně a setřásají, zároveň je nutno zajistit, aby byl zaplněn celý objem. Sypná hmotnost je poté vypočtena z čisté hmotnosti na normalizovaný objem.

Deklarace na obalu

Hodnocena byla přítomnost informací na obalu, jako jsou certifikát a třída kvality, obsah popela a vlhkosti, mechanické odolnosti, sypné hmotnosti, výhřevnosti, kontaktů na výrobce či údajů o původu či typu dřeva.

Pokud některý z údajů na obalu nesouhlasil s naměřenými hodnotami, došlo ke snížení známky.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit