Jak testujeme prací prostředky na vlnu a jemné prádlo

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • mastné skvrny: 15 %
  • enzymatické skvrny: 15 %
  • bělitelné skvrny: 15 %
  • smíšené skvrny: 5 %
  • srážení prádla: 10 %
  • zachování bělosti: 5 %
  • zachování barvy: 5 %
  • ohleduplnost k prádlu: 10 %
  • nežádoucí látky: 10 %
  • obal: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Účinnost praní

Hodnotila se účinnost praní při 30 °C za použití středně tvrdé vody. Skvrny či jejich směsi nanesené na pruh látky (vlna a hedvábí) se praly v šesti cyklech s kilogramovou náplní prádla.

Srážení prádla

Hodnotilo se, zda má praní vliv na rozměry prádla, tedy zda zůstane i po používání pracího gelu stejné, nebo se srazí. Každý testovaný výrobek vypral šestkrát za sebou stejný kus prádla. Měření se provádělo na vzorcích po 24 hodinách od vyprání technickým pravítkem položeným na tkaninu. Výsledná známka je průměrem všech měření.

Zachování bělosti prádla

Cílem této zkoušky bylo zjistit, zda prací gely nezpůsobují nežádoucí znehodnocení původního barevného odstínu, třeba zežloutnutí nebo zešednutí. Test jsme prováděli pomocí UV záření simulujícího venkovní světlo a následného měření spektrofotometrem.

Zachování barvy

Zajímalo nás, zda a jak ovlivní používání pracích prostředků barevné textilie. U hedvábí jsme posuzovali, jak dobře prací prostředky zachovají modrou, zelenou, žlutou a růžovou barvu, u vlny pak šlo o modrou, zelenou, žlutou a červenou. Schopnost zachovat původní barvy oděvů jsme hodnotili po deseti cyklech praní. Po dokončení testu jsme za pomoci spektrofotometru hodnotili, zda a jak se odstín výše zmíněných barev lišil od toho původního.

Nežádoucí látky

Na etiketách gelů jsme hledali barviva, optické rozjasňovače, parfémy a alergenní parfémy, potenciální alergeny, endokrinní disruptory, ekologicky problematické látky, látky potenciálně toxické pro reprodukci i alergenní konzervanty.

Informace o výrobku

Hodnotili jsme údaje na obale, jejich čitelnost, recyklovatelnost obalu i kompletnost informací o složení.

K testovacímu praní jsme použili dávkování doporučené laboratoří.

Přihlásit