Jak testujeme sušená jablka

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • senzorické hodnocení: 30 %
  • fyzikální parametry: 25 %
  • chemické parametry: 30 %
  • pesticidy: 5 %
  • mikrobiologický rozbor: 10 %

Limity hodnocení

Některá hodnocení mohou být limitována. Celkové hodnocení je limitováno dostatečnou a horší známkou za senzorické hodnocení a pesticidy. Při shodném celkovém hodnocení je pořadí podle abecedy.

Senzorické hodnocení

Senzorické zkoušky proběhly ve specializované senzorické laboratoři. Celkem devět proškolených hodnotitelů posuzovalo určené parametry sušených jablek. Řídili se přitom stanovenými smyslovými požadavky na jablečné křížaly. Byla použita profilová metoda. Jednotlivé parametry se známkovaly pomocí školní stupnice. Nevyhovující znaky byly posouzeny metodou slovního popisu.

Posuzovány byly následující parametry: celkový vzhled; příjemnost vůně; příjemnost chuti; intenzita jablečné, sladké a kyselé chuti; textura a žvýkatelnost. Závěrem padlo celkové hodnocení.

Fyzikální parametry

Sušina byla stanovena gravimetricky po sušení do konstantní hmotnosti při 103 °C.

Stanovení barvy proběhlo spektrofotometricky na zařízení Minolta, na základě změřených parametrů byl následně vypočítán tzv. Browning index (BI).

Chemické parametry

Obsah cukru (respektive glukózy, fruktózy a sacharózy) byl zjišťován metodou HPLC/RI.

Obsah vitamínu C byl stanoven metodou HPLC/DAD.

Stanovení oxidu siřičitého proběhlo modifikovanou metodou dle Monier-Wiliamse.

Stanovení hydroxymethylfurfuralu (HMF) proběhlo metodou HPLC/DAD.

Pesticidy

Laboratoř provedla analýzu 700 pesticidních látek pomocí kapalinové a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Mikrobiologický rozbor

Počty plísní a kvasinek byly stanoveny dle ČSN ISO 21527-2 (560650).

Stanovení aktivity vody bylo provedeno pomocí aw metru.

Přihlásit