Přebírání a doručování zásilek: prohřešky spotřebitelů i poštovních doručovatelů

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 14.9.2023   

Ruku na srdce – objednali jste si někdy zboží přes e-shop, ale nakonec jste si koupi rozmysleli, a zboží jste nevyzvedli? Možná jste doufali, že pokud odmítnete převzít zásilku, smlouva se automaticky zruší. Tak tomu však není a nevyzvednutí zásilky nenahrazuje oznámení o odstoupení od smlouvy. A spotřebitele za tento rozšířený omyl mohou čekat nepříjemné následky. Stejně tak může být nepříjemné nepřevzetí dopisu „s pruhem“. S prohřešky se však setkáváme i u poštovních doručovatelů. V poslední době narůstá počet případů, kdy poštovní doručovatele nedoručují doporučené dopisy tak, jak spotřebitelé očekávají. Jak se v takových případech správně zachovat? A jaké jsou s tím spojené následky?

Nepřevzetí zboží není odstoupením

Mnohdy se spotřebitelé domnívají, že při nákupu on-line nemusí plnit žádné další povinnosti. Jedná se o rozšířený omyl. Zákon jasně stanovuje, že spotřebitel má povinnost převzít objednané zboží a uhradit za něj částku v dohodnutém termínu. Tento závazek vzniká okamžikem uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím a platí i tehdy, kdy se spotřebitel rozhodne nakonec zásilku nepřevzít. Je to povinnost, která spočívá na spotřebiteli, pokud zvolil doručení nebo osobní odběr zboží. Hra na „mrtvého brouka“ se tak nevyplácí. Prodejce totiž nemusí jen bezmocně sledovat další nepřevzatou objednávku, ale může požadovat náhradu za náklady spojené se skladováním zboží. Náklady může dále právně vymáhat, protože vznikly porušením kupní smlouvy ze strany kupujícího. Přitom se nemusí jednat o nijak zanedbatelnou částku. Čím déle spotřebitelé budou otálet s odstoupením od smlouvy, tím více budou náklady narůstat, a to v závislosti na druhu zboží a délce skladování. Může se tak záhy stát, že spotřebitel zaplatí za toto skladování vyšší částku, než stálo samotné zboží. Je však zapotřebí dodat, že výše nákladů musí být odůvodnitelná a přiměřená. Ideálně by měl prodávající o těchto nákladech na skladování informovat již v rámci kupní smlouvy či ve svých obchodních podmínkách.

Pokud si tedy přece jen rozmyslíte nákup zboží ještě před jeho převzetím, měli byste uplatnit písemné odstoupení od smlouvy, které můžete učinit již před převzetím zboží. Zda budete nést náklady za vrácení zboží pak záleží na tom, zda jste odstoupili od smlouvy dříve, než prodejce zásilku odeslal.

Dopisy s pruhem

Pokud byste si nevěděli rady v oblasti poštovních služeb, můžete se obrátit na naši bezplatnou spotřebitelskou poradnu na čísle 299 149 009.

Ve chvíli, kdy ve schránce naleznete dopis s pruhem, jistě zpozorníte. Obálky s pruhem mohou skrývat nepříjemné záležitosti, kterými může být zpráva od exekutora či jiných státních orgánů. V žádném případě se však povinnostem nevyhnete tím, že dopis nepřeberete. Nepřevzetí má ve výsledku stejné následky, jako byste dopis převzali. Navíc při převzetí alespoň víte, co vás může čekat.

Můžete se tak vystavit riziku nemalé pokuty za neuposlechnutí výzvy. Pokud jde například o předvolání k soudu, můžete být v krajním případě při ignorování výzvy i předvedeni.

Čisté svědomí nemají ani samotní poštovní doručovatelé. V naší spotřebitelské právní poradně se setkáváme s případy, kdy spotřebitelům nebyl doručen doporučený dopis – typicky dopis s barevným pruhem – zcela v souladu s očekáváním. A jak bylo uvedeno, důsledky mohou být fatální. Z důvodu správného nedoručení tak může snadno adresát dopisu přijít např. o lhůtu odvolání nebo se může dočkat až uvalení exekuce. Setkali jsme se s několika případy, kdy adresáti předvolání k soudu, které mělo být doručeno do vlastních rukou, nalezli takový dopis ve schránce. Za přestupek neplnění povinnosti poštovního doručovatele je přitom možné uložit pokutu až ve výši dvou milionů korun.

Reklamace poštovních služeb

V případě pochybení poštovního doručovatele a nevykonání řádného doručovacího pokusu (např. nezanechání poštovní výzvy), doporučujeme podat reklamaci nedoručené zásilky na kterékoliv pobočce poštovního doručovatele. A pokud bude reklamace nevyřízená či ji nebude vyhověno, může se jak odesílatel, tak adresát obrátit na Český telekomunikační úřad s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu. Tento návrh musí být podán nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení. Pokud adresát či odesílatel zásilky tuto lhůtu nestihne, právo uplatnit námitku zaniká. Další možností je také možné obrátit se na advokáta, který může podat návrh na určení neplatnosti doručení, které by soud dokazoval.


Přihlásit