V platnost vstoupila přísnější pravidla EU pro baterie

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 12.9.2023   

V srpnu 2023 vstoupila v platnost nová pravidla EU, která mají za cíl snížit uhlíkovou stopu baterií a redukovat použití surovin a škodlivých látek při jejich výrobě. Nařizují jejich sběr a opakované použití nebo recyklaci. Jde o první zákon EU, který v návaznosti na Zelenou dohodu neboli Green Deal zahrnuje celý životní cyklus výrobků od těžby surovin přes výrobu až po recyklaci.

Nová legislativa předpokládá zvýšení účinnosti a snížení vlivu na klima u akumulačních baterií používaných v průmyslu, elektromobilech a malých dopravních prostředcích již od roku 2025. Opatření k efektivní recyklaci a následnému zužitkování surovin budou zaváděna postupně. Důsledná recyklace baterií má vést k opakovanému využití řady látek včetně kobaltu, lithia nebo niklu.

Od roku 2027 budou moct uživatelé kdykoliv sami vyjmout nebo vyměnit baterie z elektronických zařízení. Každý přístroj bude mít kód QR s podrobnou informací o baterii. Výrobci budou dokládat, že lithium, kobalt nebo nikl použité v jejich výrobcích nejsou spojeny s nežádoucími klimatickými nebo sociálními následky.

Výrobci budou mít povinnost zajistit sběr a recyklaci všech baterií bez ohledu na jejich značku, chemické složení, stav nebo původ. Do konce roku 2023 musí zavést sběr a recyklaci ve výši nejméně 45 %. Každá baterie bude obsahovat informaci o výrobci, kategorii výrobku, místu a čase výroby, hmotnosti, kapacitě, chemickém složení, obsahu nebezpečných látek, způsobu hašení v případě vzplanutí a surovinách kritického významu použitých v množství vyšším než 0,1 % hmotnosti.

Spotřebitelé budou povinně vyhazovat baterie odděleně od jiného odpadu, včetně směsného, do vyčleněných kontejnerů nebo na sběrná místa, upozornila bulharská spotřebitelská organizace Aktivni potrebiteli.


Přihlásit