Neexistují uhlíkově neutrální potraviny, ani banán od Chiquity

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 5.9.2023   

Značka Chiquita tvrdí, že její banány jsou uhlíkově neutrální. Zda je to pravda a nakolik může být banán klimaticky neutrální, zjišťovala belgická spotřebitelská organizace Test-Achats.

Produkt označený jako uhlíkově neutrální je ve skutečnosti výrobek, u kterého byly všechny emise CO2 z výroby a dopravy kompenzovány, obvykle nákupem uhlíkových kreditů. Uhlíkový kredit je certifikát, který garantuje (teoreticky) snížení nebo odstranění jedné tuny CO2 v atmosféře a všechny ostatní emise jsou přepočítávány na CO2. Nákupem uhlíkových kreditů firmy finančně přispívají na projekty, jako jsou například obnovitelné zdroje energie nebo obnova lesů, aby tím kompenzovaly množství uhlíku, které samy vypouští do atmosféry. To vyvolává dojem, že pracují na snížení svých emisí a jejich dopadu na klima.

Přestože se mnoho výrobců snaží skutečně snížit výrobní emise, nikdy nelze zaručit tzv. uhlíkovou neutralitu zboží. Výsledky podporovaných projektů jsou totiž v dlouhodobém horizontu těžko odhadnutelné. Kromě toho v Evropě neexistuje žádná standardní nebo jasná definice uhlíkové neutrality.
Uhlíkově neutrální banán nebo láhev klimaticky neutrální minerální vody tedy neexistuje. Snaha přesvědčit o nich zákazníky je jednou ze strategií greenwashingu.

Společnost Chiquita tvrdí, že emise z produkce a přepravy jejích banánů mezi lety 2013–2019 klesly. To ovšem automaticky neznamená, že se snížily i celkové emise. Chiquita dle zjištění Test-Achats nemůže jasně prokázat, že změny firemních procesů vedly k absolutnímu snížení emisí, třeba i proto, že se její odbyt (a tedy i výroba či doprava) zvýšil. Společnost se v oblasti klimatu zaměřuje na přímé emise a emise související s energií, ty však představují pouze 8 % celkových emisí. Štítek o uhlíkové neutralitě neobsahuje žádné další informace, proto může být pro spotřebitele nejasný. Tvrzení o uhlíkově neutrálních banánech lze proto považovat za zavádějící.

Místo takovýchto marketingových triků by měli výrobci transparentněji informovat o přijatých opatřeních ke snížení dopadu jejich činnosti na klima. Evropská spotřebitelská organizace BEUC, jejímž členem je dTest, žádá Evropskou unii, aby zakázala používání označení a tvrzení o uhlíkové/klimatické neutralitě na všech výrobcích včetně potravin a nápojů.

Přihlásit