Jak testujeme vlněná termotrika

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • praktické zkoušky: 40 %
  • funkční vlastnosti: 30 %
  • odolnost: 30 %

Limity hodnocení

Některá hodnocení mohou být limitována. Dostatečná a horší známka za odolnost limituje celkové hodnocení. Při shodném celkovém hodnocení je pořadí podle abecedy.

Praktické zkoušky

Termotrika jsme svěřili zkušeným dobrovolníkům, kteří testovali praktickou stránku jejich nošení. Panel hodnotitelů tvořilo dohromady 26 mužů a žen různého věku a tělesné konstituce. Merino prádlo zkoušeli po dobu tří měsíců. Testování probíhalo ve Švédsku v chladných jarních měsících. Každý z testujících vyzkoušel alespoň čtyři modely, přičemž každé triko vždy prošlo rukama osmi hodnotitelů. Známky v tabulce jsou (až na výjimky) výsledkem posouzení pánské i dámské verze daného termotrika. Úkolem testujících bylo svěřené prádlo intenzivně nosit a využívat při různorodých aktivitách. Aspekty praktičnosti hodnotili pomocí předem stanovených kritérií a doplnili slovními komentáři.

Hodnocené kategorie zahrnovaly: příjemnost materiálu, střih, délku rukávů, provedení manžet a výstřihu, svědivost trika, provedení a pohodlnost švů. Dále také tepelný komfort, odvod potu a míru zapáchání. Sledovalo se rovněž opotřebení švů, celkové opotřebení prádla nošením a změny tvaru či barvy vlivem nošení a praní. Na závěr dobrovolníci posoudili celkový dojem z triček včetně vzhledu a sdělili, zda by si daný model bez ohledu na značku či cenu sami koupili, či nikoliv.

Funkční vlastnosti

Tepelná izolace

Laboratoř zjišťovala tepelný odpor suchého a vlhkého termoprádla. Tepelný odpor udává schopnost bránit přenosu tepla mezi dvěma prostředími, vyjadřuje tedy izolační schopnosti materiálu. Zkouška vycházela z normy ČSN EN ISO 11092 a byla provedena s pomocí metody vyhřívané desky simulující efekt pocení.

Absorpce vlhkosti

Testovala se schopnost termotrik nasáknout vodu. Zkouška byla založena na samovolném vzlínání kapaliny podle normy DIN 53924. Pruh testované látky byl pověšený nad miskou s destilovanou vodou, přičemž spodní okraj byl namočený. Po pěti minutách se hodnotilo, jak vysoko voda vystoupala. Čím vyšší hodnota, tím je materiál savější.

Prodyšnost

K testování prodyšnosti termoprádla jsme využili normovanou metodu Ret, která vyjadřuje odpor materiálu vůči průchodu vodních par. Čím nižší hodnoty Ret, tím lépe látka dýchá.

Odolnost

Pevnost

Elasticita neboli tahové vlastnosti látky se prověřovala podle normy ČSN EN ISO 13934-1. Vzorky byly umístěny v laboratorním přístroji, který látku napíná, dokud nedojde k jejímu roztržení, a současně měří sílu napínání a míru prodloužení látky.

Odolnost vůči odírání

Jedná se o sérii zkoušek opotřebovávání materiálu, které se prováděly podle norem ČSN EN ISO 12947-2 a ČSN EN ISO 12945-2. Testovalo se žmolkování, odírání (rozvlákňování) a poškození látek standardizovanou metodou Martindale.

Zkouška žmolkování probíhala ve speciálním přístroji, který třel testované tkaniny samy o sebe po dobu 7000 cyklů, následně laboratorní experti vyhodnocovali množství vzniklých žmolků. V druhé části zkoušky přístroj drhnul prádlem o hrubější standardizovanou látku po dobu 25 000 cyklů a následně se posoudila míra jeho odření a opotřebování. Pokud k prodření došlo dříve, test byl ukončen předčasně. Hodnotil se počet cyklů, než došlo k prodření.

Změny tvaru vlivem praní

Změny tvaru vlivem praní se posuzovaly v souladu s normou ČSN EN ISO 6330. Laboratoř prověřovala změny směrem do šířky i délky.

Přihlásit