Jak testujeme pračky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • praní: 45 %
  • máchání: 10 %
  • odstřeďování: 10 %
  • délka pracího cyklu: 5 %
  • spotřeba el. energie: 12 %
  • spotřeba vody: 3 %
  • hlučnost: 5 %
  • obsluha: 8 %
  • návod k použití: 2 %

Testy probíhají v místnostech s předem určenými vlastnostmi. Teplota vzduchu je 20 °C (±2 °C) při relativní vlhkosti 65 % (±5 %). Pro účely zkoušek praní je používán standardní ekologický prací prostředek.

Náplň sloužící k testování pracích schopností se skládá z běžných kusů prádla, jako jsou kalhoty, ubrusy, košile, trička nebo ručníky. Veškerá náplň má bílou barvu.

Praní

Účinnost praní se testuje na bavlněném i syntetickém oblečení. K výše zmíněným oděvům je připevněno testovací znečištění v podobě pruhů textilie s různorodými typy skvrn. Celkem je v testu používáno sedm typů nečistot – olivový olej s popelem, krev s mlékem a inkoustem, lanolín, salátový dresink, červené víno, čaj a čokoládová zmrzlina.

Při praní bavlny je pračka naplněna na 80 % maximální kapacity. Volí se nejvhodnější program pro praní bavlny (při teplotě 40 °C). V případě syntetiky se volí nejvhodnější program pro tento typ materiálu (při teplotě 30 °C), přičemž buben je naplněn na maximum stanovené vybraným programem. Účinnost praní bavlny i syntetiky je ověřována minimálně ve třech pracích cyklech. Míra odstranění nečistot je zjišťována s pomocí spektrofotometru. Pokud se výsledky jednotlivých praní výrazně liší, přidají se dva další cykly.

Máchání

Účinností máchání máme na mysli zbavování prádla zbytků pracího prostředku. Používáme pro něj technologii LAS, díky níž se stanoví množství zbytkového povrchově aktivního činidla, lineárního alkylbenzensulfonátu (LAS). Ten se extrahuje ze zkušebních vzorků použitých při zkoušce účinnosti praní. Opět zvlášť hodnotíme program pro bavlnu a syntetiku.

Odstřeďování

Schopnost pračky odstřeďovat posuzujeme pomocí srovnání hmotnosti suché náplně a náplně po odstředění. Stejně jako v ostatních zkouškách je hodnoceno odstřeďování jak bavlněného, tak i syntetického prádla.

Délka pracího cyklu

Výsledná známka za délku pracího cyklu odpovídá přepočtu na jeden kilogram prádla. Tímto způsobem je možné spravedlivě porovnávat rychlost praní u praček s rozdílnou kapacitou bubnu. V tabulce kromě známky za přepočet uvádíme také absolutní naměřenou délku pracího cyklu.

Spotřeba elektrické energie a vody

V průběhu testů kvality praní je rovněž měřena spotřeba elektřiny a vody. Obdobně jako u hodnocení délky pracího cyklu je známka udělena po přepočtu na jeden kilogram prádla. V tabulce je opět uvedena i absolutní hodnota.

Hlučnost

Panel tří odborníků subjektivně hodnotí, jak hlasité jsou spotřebiče při praní a odstřeďování. Pro účely zkoušky je zvolen program pro praní bavlny, z náplně jsou vyjmuty jen kusy oblečení s kovovými částmi, jako jsou zipy či cvoky.

Kromě poslechových testů je používán také sonometr, kterým měříme decibely ve vzdálenosti 1,2 m od pračky a ve výšce 0,7 m od země. V tabulce uvádíme maximální naměřenou hodnotu, ta se nicméně na rozdíl od subjektivně vnímaného zvuku na známce nepodílí.

Obsluha

Testována je snadnost vkládání a vyjímání prádla (včetně provedení, možností otevírání, manipulace a velikosti dvířek, potřebné síly k otevření a zavření), dávkovač pracích prostředků (otevírání a zavírání, plnění, srozumitelnost symbolů), ovládání (provedení tlačítek a knoflíků, srozumitelnost symbolů), informace o průběhu praní a údržba.

Návod k použití

Odborníci hodnotí čitelnost, přehlednost a úplnost informací v manuálu. Kontrolována je přítomnost sedmi zásadních částí – za každou chybějící se strhávají body. Jde o bezpečnostní pokyny, ovládání a nastavování programů, seznam a popis programů, průvodce řešením problémů, čistění a údržbu, popis pracích symbolů a piktogramů a poznámky o šetrnosti k životnímu prostředí.

Přihlásit