Jak testujeme mléčné proteinové výrobky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah bílkovin: 30 %
  • výživové hodnoty: 20 %
  • senzorické hodnocení: 25 %
  • mikrobiologický rozbor: 15 %
  • obal a deklarace: 10 %

Celkové hodnocení je limitováno nedodržením deklarovaného množství bílkovin.

Obsah bílkovin byl stanoven dle Kjeldahla. Podíl bílkovin na celkové energetické hodnotě výrobku byl vypočítán na základě stanoveného obsahu bílkovin a energetické hodnoty deklarované v tabulce výživových údajů.

Při hodnocení výživových údajů jsme zjišťovali obsah cukrů, tuku a soli. Cukry byly stanoveny volumetricky, tuk gravimetricky. Obsah soli byl vypočítán z koncentrace sodíku zjištěné prostřednictvím plamenové atomové absorpční spektrometrie.

Senzorické hodnocení provedla komise osmi posuzovatelů. Použita byla profilová metoda, kdy se pomocí školní stupnice známkoval vzhled, vůně s chutí a konzistence. Hodnocení proběhlo dle ČSN EN ISO 10399, ČSN EN ISO 4120, ČSN EN ISO 5495

Mikrobiologické vyšetření bylo provedeno pouze u fermentovaných mléčných výrobků. V případě proteinových jogurtů se podle ČSN ISO 7889 stanovil počet laktobacilů a streptokoků. U skyrů byl zjišťován celkový počet mikroorganismů dle ČSN EN ISO 4833–1 a ČSN EN ISO 4833–2.

Při hodnocení obalu a deklarace jsme kontrolovali, zda zjištěné koncentrace cukrů, bílkovin a soli odpovídají údajům uvedeným v tabulce výživových hodnot. Dále jsme hodnotili přítomnost vybraných přídatných látek, ovocný podíl, respektive deklarované použití ingrediencí původem z přírodní vanilky.

Přihlásit