Chystá se úplný zákaz endokrinních disruptorů v hračkách

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 14.8.2023   

Evropská komise navrhla úplný zákaz používání látek s vlivem na hormonální systém v hračkách určených dětem. Pokud bude návrh přijat, půjde o první zákon na světě, který zakazuje známé i domnělé hormonální disruptory pro celou kategorii výrobků.

Vystavení organismu chemikáliím, které narušují hormonální procesy, je spojováno s vážnými zdravotními problémy, jako jsou neplodnost, předčasná puberta nebo obezita.

Nový návrh EK je součástí reformy právních předpisů EU o bezpečnosti hraček a bude dále posuzován Evropským parlamentem a jednotlivými členskými státy. Stávající směrnice o bezpečnosti hraček zakazuje chemikálie, které mohou způsobit rakovinu, poškodit DNA nebo reprodukční zdraví. Evropská spotřebitelská organizace BEUC, jejímž členem je rovněž dTest, uvítala názor Evropské komise a vypracování legislativního textu, který se v souvislosti s hračkami pro nejmenší věnuje skupině hormonálních disruptorů jako celku.

Doporučila posílit také další prvky reformy legislativní reformy, jako jsou regulace online prodeje včetně upřesnění, že internetová tržiště nesou odpovědnost za bezpečnost zboží, které prodávají nebo jehož prodej zprostředkují, a přiměřeného pokrytí dalších rizik tak, aby v pravidlech EU neexistovala žádná možnost obejít příslušná nařízení.

Mezi nejznámější endokrinní disruptory patří bisfenoly. V květnovém vydání našeho časopisu jsme zveřejnili rozsáhlý test dětských výrobků včetně hraček. Ukázalo se, že bisfenoly patří mezi široce rozšířené škodlivé látky. Test si můžete zdarma přečíst zde.


Přihlásit