Uvolnění pravidel pro genetické inženýrství

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.7.2023   

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení, které uvolňuje pravidla pro geneticky upravené rostliny a týká se zejména nových genomických technik neboli NGT.

EK považuje za vhodné vytvořit dvě kategorie rostlin upravených nejnovějšími metodami genetického inženýrství. Do první by patřily organismy vytvořené místně cílenou mutagenezí a cisgenezí. Místně cílená mutageneze je poměrně přesné zavedení jedné nebo více již známých mutací do genomu in vitro. Cisgeneze je zavedení genu jednoho druhu do genomu jiného, blízkého druhu a probíhá u druhů, které se mohou křížit přirozeným způsobem. Někteří odborníci zastávají jiný názor než EK a tvrdí, že k zavedení nových genů nebo jejich částí do jádra je nutný vnější zásah, jde tedy o nepřirozenou manipulaci. Podle komise jde ovšem o geny pocházející z přirozeného křížení druhů, což není případ konvenčních GMO. Proto mají být tyto téměř přírodní upravené rostliny v EU povoleny, aniž by podléhaly předpisům o GMO, a to bez analýzy rizik nebo povinného označení, pouze s jednoduchou ohlašovací povinností. Zástupce EK nicméně zdůraznil, že takto vytvořené produkty budou „posuzovány jako všechny ostatní a že nesmějí poškozovat zdraví lidí a zvířat ani životní prostředí“. 

Semena budou po schválení návrhu nést označení „NGT“, aby se zemědělci mohli rozhodnout, zda je chtějí používat. Navíc má být vytvořena otevřená databáze, která podle EK podpoří spolupráci s ekologickými kruhy, které volají po zákazu všech GMO, tedy i NGT. To ovšem opomíjí riziko chyb a kontaminace přírody, upozornila francouzská spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir. Řada potravin pak nebude označena jako výrobek z geneticky upravených surovin a řada spotřebitelů je nebude moct odlišit a informovaně se rozhodnout.

Druhá kategorie by zahrnovala ostatní NGT, které by se řídily volnější legislativou o GMO. Kontroly by neprobíhaly systematicky a po prvním obnovení schválení by povolení výroby bylo časově neomezené. Obecně jde o zjednodušení pravidel, které podle UFC-Que Choisir uvítají zejména výrobci.

Návrh nařízení projednají rada ministrů EU a Evropský parlament. Ministři s ním nejspíše souhlasí, protože většina členských států včetně Francie (v rozporu se svými předchozími postoji) je ochotna jej schválit. Liberalizaci NGT schvaluje i většina ​​europoslanců, kromě menšinové levice.

Přihlásit