Papír na pečení je spolehlivý, ale ne zrovna ekologický

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 30.6.2023   

Všechny papíry na pečení v italském praktickém testu obdržely vysoké hodnocení za své užitkové vlastnosti. Jejich dopad na životní prostředí se však lišil. Velké rozdíly byly rovněž v cenách.

Papír na pečení má velmi široké využití. Zabraňuje přichycení jídla na nádobí při pečení, slouží jako poklice při vaření v páře, lze do něj zabalit sýr nebo maso před uložením do lednice nebo ochrání pracovní desku při přípravě jídla. Eliminuje nutnost vymazávat plechy, formy na pečení nebo dokonce pánve, což snižuje množství použitého tuku. Z průzkumu italské organizace Altroconsumo vyplynulo, že většina spotřebitelů nevybírá papír na pečení podle značky nebo velikosti (listy nebo role), ale podle obsahu balení a ceny za metr. 

Na obalech všech papírů na pečení v italském testu bylo označení o vhodnosti pro styk s potravinami. To znamená, že produkty prošly řadou přísných a spolehlivých testů, které nepochybně prokázaly absenci migrace chemikálií do potravin. Všechny vzorky se osvědčily také v laboratorních testech na obsah PFAS, fluorovaných organických látek silně znečišťujících životní prostředí a nebezpečných pro hormonální systém. 

Papír na pečení je obecně problematický z ekologického hlediska. Jde o jednorázový výrobek složený převážně z celulózy a nepřilnavých voděodolných látek, který je velmi často nerecyklovatelný nebo jen částečně recyklovatelný. Nelze jej vyrábět z recyklovaného papíru, ze kterého by mohly při vysokých teplotách a při kontaktu s tučnými potravinami unikat nežádoucí chemikálie.

Někteří výrobci však používají suroviny z udržitelně obhospodařovaných lesů nebo kompostovatelný papír. Dva z testovaných výrobků měly světově uznávanou ekologickou certifikaci. Pro správný způsob, jak se zbavit použitého papíru na pečení, je třeba zkontrolovat informace na obalu, protože recyklovatelnost závisí na procentu nepřilnavého povlaku: pokud je vysoké, použitý papír patří do směsného odpadu, pokud je nízké, teoreticky by mohl být recyklován jako papír. Aby se předešlo chybám, je nejlepší řídit se radami výrobce.

Testovací tým hodnotil snadnost používání a účinnost pečicích papírů. Obecně si vzorky hůře poradily se slanými pokrmy. Nejdůležitějšími vlastnostmi byly nepřilnavost, snadné rozložení  a vstřebání tuku, zatímco za méně podstatné byly považovány vzhled, příjemnost na dotek nebo stav po použití. Nejlepší hodnocení získal vzorek značky Cuki Naturale, nejhůře dopadl výrobek značky Aromata.

Ačkoliv test neodhalil žádné chemické riziko při používání pečicího papíru, je třeba dodržovat některá pravidla, aby se předešlo případnému nebezpečí. Papír na pečení by neměl přesahovat okraje plechu, formy nebo pánve a nikdy se nesmí dotýkat stěn trouby nebo být v blízkosti plamene. Nepoužívejte ho na grilu, abyste předešli riziku vznícení. Nepoužívejte jej v troubě zahřáté na více než 220 °C a řiďte se teplotním limitem uvedeným na obalu. Při použití na pánvi se vyvarujte vaření delšímu než 10 minut na středním ohni. Nepoužívejte papír na pečení, protože při druhém použití již nemusí mít nepřilnavé vlastnosti a odolnost vůči vysokým teplotám.

Přihlásit