TEST: dobrý televizor za jedenáct tisíc korun

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 4.3.2010   

Nové výsledky testu televizorů dokazují, že pro kvalitní přístroj není třeba sahat hluboko do kapsy. Nejlevnější televizor s hodnocením kvality „dobře“ stojí okolo jedenácti tisíc korun. Časopis TEST spustil na svých webových stránkách www.dtest.cz interaktivní databázi s detailními výsledky zkoušek a průběžně aktualizovanými cenami více než stovky prodávaných modelů.
Testy televizorů jsou u čtenářů časopisu TEST a návštěvníků webového serveru www.dtest.cz dlouhodobě nejpopulárnější. S klesajícími cenami televizorů a postupným vypínáním analogového vysílání plánuje nákup LCD nebo plazmového televizoru vybaveného digitálním tunerem stále více rodin. 

Televizory testuje časopis TEST v rámci mezinárodní spolupráce. „Na testech se podílí spotřebitelské organizace z celé Evropy, které přinášejí informace milionům Evropanů,“ říká Václav Beneš, redaktor časopisu TEST. Testy televizorů jsou ojedinělé nejen rozsahem a hloubkou testování, ale i počtem výrobků, jež jsou ročně otestovány.

Vzhledem k dlouhotrvajícímu značnému zájmu o testy televizorů a velkému počtu modelů časopis TEST vytvořil interaktivní databázi testovaných televizorů. V databázi je možné řadit testované výrobky podle ceny, celkového hodnocení nebo podle dílčích hodnocení. Výsledky zkoušek jednotlivých modelů lze prohlížet do veškerých detailů. Součástí hodnocení je i přehledná tabulka vybavení jednotlivých přístrojů.

Databáze testovaných televizorů je v České republice ojedinělá. „Přináší předplatitelům časopisu TEST největší přehled nezávislých a objektivních výsledků testů,“ říká Václav Beneš.

Databáze bude průběžně doplňována o další testované modely a pravidelně se budou aktualizovat ceny výrobků. V současné době je v databázi přes sto televizorů. „Nejlevnější dobrý televizor stojí jedenáct tisíc korun, zatímco některé velmi drahé modely svou kvalitou velice zaostávají,“ uzavírá Beneš. Pohled do databáze testovaných televizorů umožní rychlou, jasnou a spolehlivou volbu a umožní tak spotřebitelům ušetřit nemalé prostředky při koupi nového televizoru.

Databáze testovaných televizorů je k dispozici všem předplatitelům časopisu TEST. Přístup do databáze a možnost nahlédnutí (bez výsledků testů) je na www.dtest.cz/testy/televize.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 481 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit