Některé interiérové barvy vážně znečišťují vzduch v místnosti

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 15.6.2023   

Francouzský test bílých interiérových barev s označením nejslabšího a tedy bezpečného uvolňování nežádoucích látek (A+) odhalil, že některé výrobky i přes certifikaci silně znečišťují vzduch v místnostech, kde jsou použity.

Od roku 2013 jsou barvy klasifikovány podle uvolňování chemických látek do ovzduší a jsou označovány písmennou škálou od A+ (zanedbatelné znečištění) do C (silné znečištění vzduchu). Podle spotřebitelské organizace UFC-Que Choisir jsou však příslušné klasifikační předpisy příliš laxní. Ukázal to test barev v roce 2016 a potvrdil to i nedávný test údajně neškodných barev určených do interiéru.

Tři dny po vymalování testovanými vzorky tým zaznamenal u některých barev až 5 400 mikrogramů těkavých organických látek na metr krychlový vzduchu, po 28 dnech 1 900 µg/m3. Všechny testované produkty ovšem nesly informaci o zařazení do třídy A+. Další vzorek uvolňoval do vzduchu polotěkavé organické látky v množství 1 700 µg/m3 , které zatím nejsou vůbec zohledněny v předpisech o bezpečnosti barev, ale mohou rovněž škodit zdraví.

Podle závěrů testu označení A+, které má pro spotřebitele být zárukou bezpečných barev, které neznečišťují vzduch ve vymalovaných místnostech, je velmi nespolehlivé a zavádějící.

Přihlásit