Odškodnění při cestách veřejnými dopravními prostředky v EU

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 23.5.2023   

Cestující v Evropské unii a při cestách z Evropské unie mají právo na odškodnění v případě problémů při cestování veřejnými dopravními prostředky, včetně letadel, vlaků, autobusů a lodí. Tato práva jsou upravena přímo účinnými evropskými nařízeními. Zahrnují zejména práva plynoucí ze zrušení cesty, z delšího zpoždění, ale i případy ztraceného nebo zatoulaného zavazadla. Někteří dopravci, zejména železniční, poskytují odškodnění i nad rámec těchto obecných pravidel.

Situace plynoucí z problémů při cestování pomůže vyřešit naše bezplatná spotřebitelská poradna, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009, využít lze také některý z našich vzorových dopisů, který pomůže při uplatnění práv cestujících.

Blíží se léto, doba prázdnin a dovolených a mnoho spotřebitelů bude v této době více využívat veřejnou dopravu. Spotřebitelé by si měli být vědomi, že cestování veřejnými dopravními prostředky jim vůči dopravcům přináší významná práva. Cestující někdy z neznalosti nebo v důsledku tzv. racionální apatie tato práva neuplatňují nebo na ně rezignují. Není pro to však důvod.

V letecké dopravě dochází v létě k mnoha změnám i k zpoždění. V případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, pokud odlétáte z letiště ležícího na území EU s kterýmkoliv dopravcem nebo z třetí země s evropským dopravcem, má cestující právo na bezplatnou péči v podobě ubytování a občerstvení, zajištění přepravy náhradním letem anebo i na finanční odškodnění, a to za přesně definovaných podmínek. Cestující právo na finanční odškodnění za zpoždění nebo zrušení letu nemají, pokud k těmto situacím dojde z důvodu vyšší moci, za což se považuje například nepříznivé počasí.

Odškodnění v letecké dopravě je odstupňované podle vzdáleností:

  • 250 eur u všech letů o délce do 1500 kilometrů,
  • 400 eur u všech letů v rámci EU delších než 1500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,
  • 600 eur u všech ostatních letů.

Výše kompenzace může být v závislosti na nabídnutém náhradním spojení snížena na polovinu. Pokud je let zrušen, dopravce vám tedy musí poskytnout přesměrování a nezbytnou péči.

V železniční dopravě má cestující také nárok na odškodnění v závislosti na délce zpoždění vlaku. Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, může cestující požadovat odškodnění ve výši 25 % ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120 minut činí výše kompenzace 50 % ceny jízdenky. Ani v jednom případě neztrácí cestující nárok na přepravu. Odškodnění musí dopravce vyplatit do jednoho měsíce od podání žádosti, a to ve formě poukázek nebo jiných služeb, případně přímo v penězích, pokud o to cestující požádá. Někteří dopravci poskytují i nadstandardní kompenzace za zpoždění, o které cestující nemusí žádat. Vždy však platí základní práva na odškodnění, která jsou dána evropským nařízením.

Ve veřejné autobusové a autokarové dopravě se s ohledem na obtížně předvídatelné poměry na silnicích neřeší zpoždění nabrané po cestě, ale zrušení autobusového spoje, nezajištění rezervované dopravy (tzv. overbooking) nebo zpoždění při odjezdu autobusu při odjezdu z terminálu o více než 120 minut, a to pouze při dálkové dopravě přesahující 250 km. V těchto případech má cestující nárok na a) pokračování nebo přesměrováním do cílového místa určení, bez jakýchkoli dalších nákladů a při nejbližší příležitosti nebo b) náhradu jízdného a případnou bezplatnou zpáteční přepravou autobusem nebo autokarem do původního místa odjezdu. Pokud dopravce cestujícímu takové možnosti nenabídne, má cestující právo na náhradu jízdného a na náhradu škody ve výši 50 % ceny jízdného. Tuto částku je dopravce povinen vyplatit ve lhůtě jednoho měsíce od podání žádosti o náhradu.

Obdobná práva zaručují právní předpisy i v případě zrušení cesty lodí, zpoždění při odjezdu lodě a zpoždění samotné cesty lodí. Tato práva budou cestující uplatňovat zejména při cestách trajekty na moři. Příkladem je zpožděné připlutí do cílové destinace o více než 1 hodinu. V tomto případě může být nárok na odškodnění v závislosti na délce zpoždění ve výši 25 % až 50 % ceny jízdenky.


Přihlásit