Jak testujeme odstraňovače vodního kamene

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • statické odstraň. vod. kamene: 25 %
  • dynamické odstraň. vod. kamene: 40 %
  • odstraň. mýdlových usazenin: 25 %
  • nežádoucí látky: 5 %
  • obal: 5 %

Statické odstraňování vodního kamene

Tato zkouška má ilustrovat čištění vodorovných ploch. Abychom zjistili účinnost testovaných přípravků, nořili jsme do nich předem přesně zvážené mramorové bloky. Pokud výrobce doporučuje výrobek před použitím naředit, respektovali jsme jeho pokyny.

Mramorové bloky jsme po deseti minutách vyjmuli, opláchli destilovanou vodou, otřeli, vysušili a znovu zvážili. Ve srovnání s roztokem kyseliny chlorovodíkové jsme hodnotili, kolik procent mramoru byl daný výrobek schopen odstranit. Porovnáním hmotnosti bloku před zkouškou a po ní jsme rovněž stanovili procentuální úbytek materiálu.

Dynamické odstraňování vodního kamene

Tuto zkoušku, která ilustruje čištění svislých ploch, jsme rovněž prováděli na předem zvážených mramorových blocích, které byly na 10 sekund ponořeny do testovaných přípravků a poté 10 minut ponechány ve svislé poloze. Dynamiku čištění dával pohyb prostředku stékajícího po bloku.

Následně byly stejně jako v první zkoušce bloky opláchnuty, otřeny, vysušeny a znovu zváženy. Jejich účinnost jsme tentokrát porovnávali se standardním gelem na čištění toalet. Ten jsme zvolili kvůli vysoké viskozitě, díky které více ulpívá na vertikálních plochách.

Odstraňování mýdlových usazenin

Zda dokážou testované výrobky odstraňovat nečistoty na bázi vápenatého mýdla, jsme prověřovali třetí praktickou zkouškou.

Zkušební kusy smaltovaného nádobí jsme pro účely zkoušky znečistili vápenatým mýdlem a poté je nechali dvě hodiny v klidu ve větrané troubě při teplotě 100 °C. Po úplném ochlazení na pokojovou tepotu jsme je očistili nanesením testovaného přípravku, který jsme nechali působit po dobu doporučenou výrobcem. Poté jsme je opláchli vlažnou vodou z vodovodu. Schopnost čisticího prostředku odstranit nečistoty na bázi vápenatého mýdla posléze vizuálním posouzením hodnotili laboratorní experti.

Nežádoucí látky

Posuzovali jsme, zda jsou ve výrobcích přítomné parfémy, alergenní parfémy, případně jiné potenciálně alergenní složky (konzervanty).

Obal

Hodnotili jsme, jestli je přípravek prodáván v nádobě s víčkem či rozprašovačem (ten byl vzhledem k riziku vdechování při aplikaci hodnocen hůře) a zda disponuje ekologickým štítkem.

Přihlásit