Úskalí překladačů do mobilu

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 21.4.2023   

Překladové aplikace si lépe poradí s jednoduchými větami a jednotlivými slovy. Souvětí a delší texty již představují větší oříšek. Žádná aplikace ale není dobrá ve všech jazycích. Programy obvykle nezaručují ochranu citlivých informací.

Spotřebitelský pořad Kassensturz švýcarské televize SRF testoval sedm oblíbených překladatelských aplikací včetně Google Translate, Microsoft Translator nebo DeepL. U všech se sledovala kvalita překladu vyslovených a psaných vět. Porota vybrala ukrajinštinu, turečtinu a mandarínštinu, tedy jazyky, jejichž správnost mnoho švýcarských uživatelů nemůže zkontrolovat. Do testu byly záměrně zařazeny obtížné věty. Nejlepší překlad dostal pouze dostatečné hodnocení. S psaným textem si aplikace poradily obecně lépe než s mluveným jazykem.

Spolehlivějšího výkonu lze dosáhnout zadáváním jednoduchých a jasných slov a jednoznačných formulací. Překladač totiž neumí spolehlivě pracovat s různými významy stejného slova. Celkově nejlépe si v testu vedla aplikace DeepL díky svým překladům do mandarinštiny a ukrajinštiny, následovaná aplikací Microsoft Translator se stejným výsledkem u mandarínštiny a Say Hi s obdobným hodnocením u ukrajinštiny. S turečtinou si nejlépe poradila aplikace Instant Language Translation. Žádná aplikace ovšem nezvládla dobře všechny jazyky.

Kromě rizika chybných překladů a následných nedorozumění přinášejí překladové aplikace i další nebezpečí – ani jejich placené verze nezaručují důvěrnost překládaného textu, protože ho používá k dalšímu trénování softwaru. Proto je důležité vždy dobře zvážit, co do aplikace zadáváte.

Přihlásit