Boj s dusitany v potravinách může nahrávat výrobcům

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 19.4.2023   

Ministerstvo zemědělství Francie zveřejnilo akční plán ve věci dusitanových přísad v potravinách, který vznikl v důsledku zprávy ANSES o zdravotních rizicích z července 2022. Zdaleka však nejde o kroky, které by uspokojily volání po úplném zákazu dusitanů a dusičnanů v masných výrobcích, uvedla spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir.

Navzdory prokázané souvislosti mezi konzumací dusitanů a dusičnanů a výskytem rakoviny tlustého střeva se nový dokument spokojí pouze s doporučením omezit jejich použití při výrobě, aniž by je zakazoval. Zahrnuje snížení obsahu dusitanových solí o zhruba 25–30 % u určitých kategorií uzenin (vařená šunka, krájená slanina), ale v některých případech pouze na jeden rok. Předpokládá budoucí zastavení použití pro několik specifických kategorií (např. klobásy na grilování, paštiky) nebo další omezení (například u vařené šunky, syrové šunky a suchých klobás) plánovaná ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a podporu masného a uzenářského průmyslu.

Plán hovoří o zvážení rizik, dalším výzkumu nebo možných budoucích krocích a odvolává se na přípustnou výši denního příjmu stanovenou zdravotnickými úřady, ačkoliv kancerogenní účinek těchto látek se může projevit už při konzumaci nepatrného množství. Ministerstvo neplánuje povinnost varování na samotných výrobcích. Akční plán neukládá povinnost úplného vyloučení dusitanů a dusičnanů a nestanovuje žádné konkrétní cíle. Kromě toho pouze opakuje opatření, která již zavedl samotný průmysl. Omezení úrovní přídatných látek na 90 ppm (částic na jeden milion) u vařené šunky jsou doporučeny výrobcům jejich federací nebo již byly dokonce zavedeny. Podle kolegů z UFC-Que Choisir další plánované studie a hodnocení nepochybně přispějí k zdržení přísnějších norem, které tak mohou být odloženy na neurčito, což nahrává zájmům výrobců.

Zdravotní úřady a vláda zdůrazňují bakteriologické riziko a zejména riziko botulismu, kterému používání dusitanových složek brání, ale případnému problému lze předcházet také přísnou kontrolou zemědělských a výrobních postupů. Alternativy bez přidaných dusitanů jsou podle spotřebitelské organizace na trhu léta, aniž by způsobily návrat botulismu nebo otravy jídlem.

Přihlásit