Nově zjištěné nežádoucí účinky léků na cholesterol

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 31.3.2023   

Evropská léková agentura (EMA) varovala před dvěma novými nežádoucími účinky statinů, léčiv proti vysokému cholesterolu, a vydala doporučení na změnu příbalových letáků.

Do skupiny statinů patří sedm účinných látek –  atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, pitavastatin, pravastatin, fluvastatin, lovastatin. Statiny jsou nejúčinnějšími perorálními přípravky na snížení hladiny LDL-cholesterolu, hlavního lipoproteinu zodpovědného za tvorbu aterosklerotických plátů ucpávajících krevní cévy. Jsou považovány za bezpečné, ale jako všechny léky mohou mít řadu nežádoucích účinků. Nově byly určeny dva: myasthenia gravis a oční myastenie.

Myasthenia gravis a oční myasthenie jsou velmi zvláštním typem svalové slabosti způsobené samotným imunitním systémem, který napadá neuromuskulární receptory, zhoršuje se aktivitou a zlepšuje se při odpočinku. Myasthenia gravis je charakterizována celkovou svalovou slabostí, která může ovlivnit dýchací svaly. Oční myastenie může postihnout svaly očních víček a oční bulvy. Hlášených případů je zatím málo a nebylo možné vypočítat četnost výskytu nových nežádoucích účinků, přesto se stanou součástí příbalová informace s upozorněním, aby se pacient v případě svalové slabosti horšící se pohybem, dvojitém vidění nebo poklesu očních víček, potížemi s polykáním nebo dýcháním obrátil na svého lékaře.

Nejčastější dosud známé nežádoucí účinky statinů jsou zvýšení jaterních enzymů (ve většině případů bez klinického významu), gastrointestinální poruchy (bolesti břicha, zácpa, nauzea, průjem atd.) a poškození svalů. Poškození svalů se může pohybovat od bolestí, křečí, svalové slabosti nebo zánětu až po extrémní poškození svalových tkání s doprovodným akutním selháním ledvin, známým jako rhabdomyolýza. Jde sice o vzácný nežádoucí účinek, který se může objevit pouze u 0,01–0,1 % pacientů, interakce s některými dalšími léky ale mohou riziko jeho vzniku zvýšit (například imunosupresivum cyklosporin, některá antibiotika, antimykotika ze skupiny azolů, některá antivirotika na HIV a hepatitidu C, jiné látky snižující hladinu lipidů, některé léky na onemocnění srdce). Proto musí pacienti užívající statiny informovat svého lékaře, pokud pociťují svalovou bolest nebo slabost, aby mohl odborně posoudit nutnost krevního testu a stanovit závažnost svalového poškození. K ústupu těchto nežádoucích účinků stačí přerušit léčbu na dva týdny a poté v ní pokračovat nižší dávkou nebo jiným léčivem.

Evropská léková agentura v únoru doporučila společnostem, prodávajícím statinové léky, aby upravily příbalové letáky těchto léků a připsali do nich dva další nežádoucí účinky, myasthenii gravis a oční myastenii. Po přezkoumání všech dostupných důkazů výbor EMA pro farmakovigilanci oznámil, že u pacientů užívajících statiny byly hlášeny případy nového nástupu nebo zhoršení onemocnění myasthenia gravis a oční myasthenie. 


Přihlásit