Je sladidlo erythritol zdraví nezávadné?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 16.3.2023   

Populární sladidlo erythritol je přírodního původu a má nízkou kalorickou hodnotu. Je považováno za bezpečné, ale nedávné studie naznačují možnost zvýšeného rizika tvorby krevních sraženin, které mohou vést k infarktu a mozkové mrtvici. Jejich závěry nicméně zatím nebyly potvrzeny.

Erythritol (E968) se široce používá při výrobě potravin a nápojů, přidává se dokonce do bioproduktů. Podle španělské spotřebitelské organizace OCU lze mluvit o módním sladidle. Patří do skupiny polyalkoholů, tedy cukrů přírodního rostlinného původu. Dalšími sladidly tohoto typu jsou sorbitol, manitol, maltitol a isomaltitol, laktitol a xylitol – snadno se používají a mají nízký obsah kalorií, u erythritolu jde o méně než 0,2 kcal/g.

Vědecký výbor pro potraviny (SCF), jehož funkce převzala dnešní Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA), vyhodnotil bezpečnost erythritolu už před 20 lety, přičemž zkoumal jeho toxicitu a karcinogenní, mutagenní nebo genotoxická rizika. Na základě vědeckých poznatků byl erythritol považován za bezpečnou přísadu v potravinách, ale nikoli obecně v nápojích, protože vzhledem k úrovni spotřeby by mladí lidé mohli překročit prahovou hodnotu příjmu, za níž vzniká riziko laxativních účinků.

Studie nedávno publikovaná v renomovaném časopise Nature Medicine však dospěla k závěru, že erythritol by mohl mít další nežádoucí účinky. Po dobu tří let byly sledovány krevní vzorky 1157 osob se zvláště vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Výzkumný tým zjistil zvýšenou koncentraci cukerných alkoholů v krvi (zejména erythritolu) u osob, které během výzkumu prodělaly srdeční infarkt nebo mrtvici. Tyto poznatky byly potvrzeny ve dvou dalších srovnávacích studiích (s více než 2 000 a více než 800 účastníky).

Američtí vědci navíc laboratorně zjistili, že erythritol urychluje srážení krve. Výzkumy tedy naznačují, že erythritol může podporovat tvorbu krevních sraženin a vznik následné trombózy, který je jedním z hlavních příčin infarktu a mozkové mrtvice. Tyto poznatky však zatím nejsou dostatečně silné, aby prokázaly obecnou souvislost mezi konzumací náhražek sladidel  a zvýšeným rizikem závažných srdečních komplikací, upozornila rakouská organizace VKI. Studie zkoumaly pouze vysoce rizikové skupiny. Nebylo prokázáno, zda zvýšená hladina erythritolu zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění u zdravých lidí. Pro konečné posouzení jsou zapotřebí další studie.

Bez ohledu na bezpečnost erythritolu se obecně doporučuje vyhýbat konzumaci aditiv nebo co nejvíce omezit spotřebu sladidel a přídatných látek, jako jsou barviva či zvýrazňovače chuti.

Přihlásit