Jak se testovalo

U všech typů výrobků, tedy zvýrazňovačů, keramických per i inkoustových náplní, byla provedena chemická analýza náplní i plastových částí, jako jsou například uzávěry.

Barviva: Ve všech náplních byl zkoumán obsah azobarviv, z nichž některá jsou považována za mutagenní. Výskyt azobarviv odhalovalo redukční štěpení bez extrakce. Laboratoř se řídila normami DIN EN 14362-1:2017, DIN EN 14362-3:2017-05, DIN EN 71-9:2007-09, DIN EN 71-10:2006-03 a DIN EN 71-11:2006-01. V případě zvýrazňovačů se testovala modrá, žlutá, zelená, oranžová a růžová barva.

Polycyklické aromatické uhlovodíky(PAH): Náplně a plastové části potřeb, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou, byly po extrakci pomocí toluenu podrobeny zkoumání podléhajícímu GS standardům AfPS GS 2019:01 PAK. U zvýrazňovačů se testovala žlutá, oranžová a růžová barva, u vícebarevných keramických per se kromě modrého inkoustu prověřovala také černá barva.

Těžké kovy a další látky: Zkoumala se přítomnost těžkých kovů a dalších látek, jako jsou organické sloučeniny cínu. Pro analýzu posloužila kyselina chlorovodíková. Ze sad zvýrazňovačů byla vybrána modrá, zelená, oranžová a růžová barva. U zvýrazňovačů a rollerů byl dále zjištěn obsah olova a kadmia v materiálech, které se dotýkají kůže, jako jsou rukojeti a uzávěry. Testovalo se v souladu s normou DIN EN 71-3:2019 + A1:2021. Obsah olova a kadmia byl stanoven pomocí metody emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, respektive hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem.

Ftaláty: V úchopových plochách, víčkách a dalších částech zvýrazňovačů a per laboratoř pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií zjišťovala přítomnost ftalátů, které jsou zakázány v hračkách.

Konzervační látky: Pátralo se po konzervantech, jako je formaldehyd, fenol či isothiazolinony. Využity byly normy Din EN 71-9:2007-09, Din EN 71-10:2006-03, Din EN 71-11:2006-01. Zvolenou metodou byla vysokoúčinná kapalinová chromatografie.

Rozpouštědla: Benzen, toluen, xyleny a další rozpouštědla odhalovala hmotnostní spektrometrie s plynovou chromatografií. V případě zvýrazňovačů se prozkoumávala žlutá barva.

Přihlásit