Jak testujeme mražené směsi mrkve, hrášku, kukuřice

Jak hodnotíme

Grafická skladba celkového hodnocení mražené zeleniny

  • hmotnostní rozbor: 30 %
  • senzorické hodnocení: 40 %
  • fyzik.-chem. parametry: 20 %
  • mikrobiologické vyšetření: 5 %
  • pesticidy: 5 %

Pro senzorické hodnocení byla zelenina připravena buď podle návodu uvedeného na obalu, nebo uvařena do změknutí. Hodnocení se zúčastnilo 10 posuzovatelů. Pro senzorické hodnocení celkového dojmu, intenzity defektů, příjemnosti chuti a vůně, intenzity tvrdosti, intenzity barvy vybraných druhů zeleniny a příjemnosti vzhledu byla použita profilová metoda známkující jednotlivé znaky pomocí školní stupnice. Nevyhovující znaky byly uvedeny metodou slovního popisu.

Hmotnostní analýza v prvním kroku zjišťovala podíl ledu (vody) v balení okapem. Vysypané balení zeleniny bylo zváženo před částečným rozmrznutím, které probíhalo při 18 °C, a následně znovu 120 minut po něm. Dále byly zjišťovány podíly jednotlivých složek směsí. Zeleniny byly rozděleny podle jednotlivých druhů – u směsných zelenin byl tříděn hrášek, kukuřice a mrkev, u zelenin pod svíčkovou byla tříděna mrkev a bílá zelenina (jednotlivé druhy bílé zeleniny – petržel, pastinák a celer – nelze vizuálně rozpoznat).

Fyzikálně-chemické analýzy sledovaly čistotu, obsah refraktometrické sušiny v zeleninové šťávě a barvu vybraných druhů zeleniny. Minerální nečistoty byly stanoveny jako zbytek nerozpustný v HCl vážkově po mineralizaci. Refraktometrická (rozpustná) sušina byla stanovena refraktometricky po homogenizaci vzorku. Barva vybraných druhů zeleniny (mrkve, hrášku a bílé zeleniny) byla měřena spektrofotometricky na zařízení Minolta. Výsledek měření byl vyjádřen světlostí barvy (L*) a jejím umístění v barevném spektru (a*, b*).

Při mikrobiologickém rozboru laboratoř zjišťovala přítomnost bakterií Listeria monocytogenes kultivační metodou dle ČSN EN ISO 11290-2.

Analýza pesticidů spočívala ve screeningu 700 různých pesticidních látek pomocí metod kapalinové a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí.

Přihlásit