Skončil zjednodušený dovoz zvířecích miláčků z Ukrajiny

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 14.2.2023   

Státní veterinární správa (SVS) od 1. února ukončila mimořádná veterinární opatření platná pro dovoz zvířat z Ukrajiny. Psi, kočky i fretky přivážené v rámci neobchodních přesunů z Ukrajiny do ČR musí od začátku měsíce opět splňovat běžné dovozní podmínky včetně požadavku na platné sérologické vyšetření na vzteklinu.

Mimořádná veterinární opatření byla zavedena v březnu a dubnu 2022 v souvislosti s přílivem uprchlíků v důsledku vypuknutí války na Ukrajině. Povolovala mimo jiné zjednodušený neobchodní dovoz do 5 psů, koček nebo fretek. Majitelé je museli umístit do desetidenní karantény. Další povinností bylo zajistit do 72 hodin od překročení českých hranic klinické vyšetření soukromým veterinárním lékařem. Ten měl povinnost zvíře v případě nutnosti označit čipem a naočkovat proti vzteklině, vydat doklad o vyšetření a vystavit očkovací průkaz anebo EU pas. Od března minulého roku do konce ledna 2023 přicestovalo do ČR 2000 psů, koček a fretek.

Unijní legislativa připouští takové výjimky jen v mimořádných situacích, jako jsou ozbrojený konflikt, politické nepokoje nebo přírodní katastrofa. Kromě České republiky byly výjimky pro zvířecí miláčky z Ukrajiny přijaty ve všech státech EU, ovšem každý z nich ukončuje jejich platnost v různou dobu.


Přihlásit