Slovníček pojmůAutomatické obnovení vkladu

Nevypovíte-li ve stanovené lhůtě smlouvu, která se váže k termínovanému vkladu, nastoupí u většiny bank revolving. Vklad bude bez nutnosti vašeho souhlasu obnoven za stejných podmínek, kromě úrokové míry; ta se změní podle aktuálních tržních podmínek.

Pokud jste uzavřeli revolvingový vklad a nestojíte o obnovu a chcete peníze, musíte včas termínovaný vklad ukončit. Zpravidla to bude několik týdnů před doběhnutím cyklu, kdy bance musíte své další záměry oznámit. V opačném případě banka produkt obnoví a budete jí za předčasný výběr platit penále.