Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo Komerční banka Komerční banka - Spořicí konto Bonus

Spořicí účet
Zhodnocení: -460 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

  Výše vkladu [Kč]
Doba uložení5 000 - 30 000 00030 000 001 - neomezeno
0 měs.0,01 %0,00 %

Další parametry

Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Poplatek za běžný účet - vedení: 39 Kč
Minimální vklad: 5 000 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Čtvrtletně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Peníze kdykoliv k dispozici
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/sporeni-a-investovani/kazdodenni-sporeni/kb-sporici-konto-bonus.shtml
Další charakteristiky: - Účet profi Bonus lze zřídit i ke kontokorentním účtu namísto běžného účtu.
- Možnost částečného nebo úplného vrácení poplatku za vedení běžného účtu, spec. výhody pro seniory a rodiny.
Právní podmínky: - K základnímu úroku se připisuje bonusový úrok ve výši 0,02 % na vklad do 30 mil. Kč, ten je garantován na celé pololetí a úročí se roční procentní sazbou z nejnižšího pololetního zůstatku, připisován je pololetně v každém pásmu.
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Banka je oprávněna měnit smluvní podmínky z důvodu změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb nebo z důvodu změny obchodních cílů banky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. klient se domnívá, že banka porušila smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn se obrátit s reklamací na příslušné oddělení banky nebo podat stížnost u České národní banky.
- Klient dává souhlas s tím, aby jeho osobní údaje mohly být zpracovávány i třetími osobami (Société Générale (SG),Členové FSKB a Osoby ovládané SG, Investiční kapitálová společnost KB).
- Klient souhlasí s tím, aby banka zpracovávala jeho rodné číslo a pořizovala kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy.
- Klient má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Datum poslední aktualizace: 27.12.2017  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit