Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo MONETA Money Bank, a. s. (dříve GE Money) Citibank Europe plc - Spořicí účet k Citikonto Plus

Spořicí účet
Zhodnocení: -5 379 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

Úroková sazba: 0,05 %
Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Poplatek za běžný účet - vedení: 169 Kč
Minimální vklad: 0 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Měsíčně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Peníze kdykoliv k dispozici.
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: http://www.citibank.cz/czech/gcb/personal_banking/czech/savings/sporici_ucet.htm
Další charakteristiky: Vedení balíčku služeb Citikonto Plus je první 3 měsíce po otevření poskytováno zdarma. Dále je vedení balíčku Citikonto Plus poskytováno zdarma, pokud je průměrný měsíční zůstatek min. 250 000 Kč na všech účtech v rámci balíčku nebo je součet příchozích platebních transakcí na účty v rámci balíčku za měsíc min. 25 000 Kč (za příchozí platební transakci se nepovažují převody mezi vlastními účty vedenými u banky v České republice). Při převodu peněz z jiné banky je nutné převést peníze nejdříve na běžný účet banky a teprve poté na spořící účet.Pásmové úročení vkladů.
Právní podmínky: -Vydání a vedení debetní karty zdarma.
- Měsíčně čtyři výběry hotovosti debetní kartou CitiCard ze všech bankomatů v celé České republice zdarma. Další výběr 30 Kč.
- Rodinnému příslušníkovi bude rovněž vydána zdarma embosovaná debetní karta CitiCard typu MasterCard.
- Úročení na běžném účtu 0,05 %.
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu v rámci irského systému pojištění a nároky klient uplatňuje u Centrální banky a Úřadu pro finanční služby Irska.
Právní podmínky finanční instituce: - Není-li individuálně sjednáno jinak, tak případný spor bude řešen u soudu příslušného podle sídla banky - (Obvodní soud pro Prahu 1), nikoliv u soudu podle místa bydliště klienta (spotřebitele).
- Banka je oprávněna jednostranně měnit smluvní podmínky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Klient souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů členy skupiny Citibank.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. klient se domnívá, že banka porušila smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn se obrátit s reklamací na příslušné oddělení banky nebo podat stížnost u České národní banky.

Datum poslední aktualizace: 27.12.2017  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit