Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo MONETA Money Bank, a. s. (dříve GE Money) Oberbank - Spořicí účet Speciál

Spořicí účet
Zhodnocení: -5 379 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Minimální vklad: 0 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Ročně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Peníze kdykoliv k dispozici
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: http://www.oberbank.cz/OBK_webp/OBK/oberbank_cz/Privatkunden/Sparen_Anlegen/Sparkonto_SPEZIAL/index.jsp
Další charakteristiky: - Výše úrokové sazby se stanovuje individuálně.
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu v rámci rakouského systému pojištění u pojišťovací organizace bank a bankéřů Einlagesicherung der Bank und Bankiers Gesellschaft m. b. H.
Právní podmínky finanční instituce: - Nestanoví-li produktové podmínky nebo individuální smlouva s klientem jinak, tak pro rozhodování sporů z vedení účtů, hotovostního a bezhotovostního platebního styku bude příslušný soud v Českých Budějovicích, nikoliv soud příslušný podle místa bydliště klienta.
- Nestanoví-li produktové podmínky nebo individuální smlouva s klientem jinak, tak v případě vzniku jiných sporů mezi klientem a bankou se sjednává příslušnost soudu v Rakousku, a to i pro případy, že klient po uzavření smlouvy přeloží své bydliště do zahraničí (pozn: bydlištěm se rozumí místo, kde klient trvale žije resp. místo jeho ekonomických a sociálních zájmů).
- Banka je oprávněna jednostranně měnit smluvní podmínky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. se domnívá, že banka porušila své smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn podat stížnost u České národní banky.

Datum poslední aktualizace: 27.12.2017  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit