Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo UniCredit Bank UniCredit Bank - Spořicí účet Prima

Spořicí účet
Zhodnocení: 43 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

  Výše vkladu [Kč]
Doba uložení1 - 499 999500 000 - neomezeno
0 měs.0,05 %0,01 %

Další parametry

Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Minimální vklad: 1 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Čtvrtletně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Peníze kdykoliv k dispozici
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: http://www.unicreditbank.cz/web/obcane/vklady-a-investice/sporici-ucet-prima
Další charakteristiky: - Příchozí platby zdarma.
- 3x odchozí platby zdarma.
- Pásmové úročení vkladů.
- Není umožněno zadání trvalého příkazu, plateb
SIPO nebo inkaso.
- Zdarma služba SmartBanking.
- Možnost založení jednoho účtu k jednomu RČ.
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Podle obchodních smluvních podmínek, bude případný spor řešen u soudu příslušného podle sídla banky, nikoliv u soudu podle místa bydliště klienta (spotřebitele), nestanoví - li zákon jinak.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. se domnívá, že banka porušila své smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn podat stížnost u České národní banky.
- Banka je oprávněna jednostranně měnit smluvní podmínky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Klient souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetím osobám (osobám tvořící koncern UniCredit Group, spolupracujícím osobám,...)
- Klient souhlasí, aby banka zpracovávala jeho osobní údaje za účelem nabízení obchodu a služeb. Tento souhlas má klient právo odvolat.

Datum poslední aktualizace: 27.12.2017  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit