Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo MONETA Money Bank, a. s. (dříve GE Money) Zuno banka - Zuno spoření Plus

Spořicí účet
Zhodnocení: -5 379 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

  Výše vkladu [Kč]
Doba uložení0 - 200 000200 001 - neomezeno
0 měs.0,10 %0,05 %

Další parametry

Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Poplatek za běžný účet - vedení: 0 Kč
Minimální vklad: 0 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Měsíčně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Automatické obnovení vkladu: Peníze kdykoliv k dispozici.
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Podmínky předčasného výběru: - V případě jakéhokoliv výběru nebudou připsány úroky za měsíc, ve kterém byl výběr proveden.
Stránky produktu: http://www.zuno.cz/sporeni-vklady/sporeni-plus/
Další charakteristiky: - Účet vhodný pro klienty co nepotřebují disponovat s vloženými peněžními prostředky 30 dnů a déle, pokud dojde v daném měsíci k převodu peněz, tak klient nezíská uvedený úrok.
Max. 1 účet na jednoho klienta.
- Zaslání papírového výpisu 48 Kč.
- V případě zrušení běžného účtu se ruší i účet spořicí.
- Ke kontrole zůstatku na účtech je možné zřídit službu Autopilot.
Právní podmínky: - Pásmové úročení vkladů.
- Klient je srozuměn s tím, že komunikační prostředky na dálku jsou běžným komunikačním prostředkem banky (změna smlouvy, ukončení smluvního vztahu,...)
Údaje o pojištění: Vklady v této bance jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 milionu Kč) na jednu osobu v rámci rakouského systému ochrany vkladů u Österreichische Raiffeisen‑Einlagensicherung.
Právní podmínky finanční instituce: - Klient souhlasí s tím, že případný spor bude řešen u soudu příslušného podle sídla banky - (Obvodní soud pro Prahu 1), nikoliv u soudu podle místa bydliště klienta (spotřebitele).
- Klient souhlasí s tím, že banka je oprávněna posílat nabídky svých finančních a souvisejících služeb.
- Klient podpisem smlouvy dává bance oprávnění k výrobě jakéhokoliv počtu kopií jakýchkoliv dokumentů (zejména průkazů totožnosti).
- Klient souhlasí s poskytnutím osobních údajů do zahraničí (např.Polsko, Rumunsko, Rakousko).
- Klient souhlasí s předáním důvěrných informací (jméno, datum narození, výše nesplacených závazků) třetím osobám. Tento souhlas má klient právo odvolat.
- Banka je oprávněna měnit smluvní podmínky z důvodu změny právních předpisů, ale také s ohledem na její obchodní politiku (blíže nespecifikováno). Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.
- Pokud je klient nespokojen s postupem banky (např. se domnívá, že banka porušila své smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn podat stížnost u České národní banky.

Datum poslední aktualizace: 27.12.2017  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit