Srovnávač spořicích a termínovaných účtů

Poradíme vám, který spořicí či termínovaný účet je nejlepší pro uložení vašich peněz - kde je nejlepší úrok, jak je vklad pojištěn a jaké nástrahy na vás číhají v obchodních podmínkách.

Chci uložit 100 000 Kč bez omezení

Upravit parametry srovnání

logo MONETA Money Bank, a. s. (dříve GE Money) Moravský peněžní ústav - Spoření Úrok +

Spořicí účet
Zhodnocení: -5 379 Kč

Detailní ceny

Úroková sazba

Úroková sazba: 0,40 %
Poplatek za založení účtu: 0 Kč
Poplatek za vedení účtu: 0 Kč
Maximální vklad: 30 000 000 Kč
Povinnný běžný účet:
Připisování úroků: Denně
Úročení celého vkladu stejnou sazbou:
Možnost správy online:
Možnost korespondenčního zřízení:
Možnost dodatečných vkladů:
Stránky produktu: http://www.mpu.cz/cs/urok-plus
Další charakteristiky: - Možnost libovolných přívkladů v průběhu spoření.
- Finanční prostředky jsou okamžitě k dispozici (spořicí účet bez výpovědní doby vkladu).
Právní podmínky: - Je nutné se stát členem družstva a zaplatit členský vklad ve výši 1000 Kč.
Údaje o pojištění: Vklady v tomto spořitelním družstvu jsou pojištěny do výše 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na jednu osobu u českého Fondu pojištění vkladů.
Právní podmínky finanční instituce: - Podmínkou pro poskytnutí finančních služeb je členství v družstvu ze kterého klientovi vyplývají práva a povinosti podle stanov družstva.
- Stanovy družstva mohou stanovit, že člen družstva je povinen se podílet na úhradě ztrát družstva (maximálně do výše trojnásobku členského vkladu) v případě, že k úhradě ztrát nebudou stačit vnitřní zdroje družstva.
- Pokud je klient nespokojen s postupem spořitelního družstva (např. klient se domnívá, že družstvo porušilo smluvní povinnosti nebo právní předpisy) tak je oprávněn se obrátit s reklamací na příslušné oddělení spořitelního družstva nebo podat stížnost u České národní banky.
- Spořitelní družstvo je oprávněno jednostranně měnit smluvní podmínky. Pokud klient vysloví nesouhlas se změnou smluvních podmínek má právo smlouvu bezplatně vypovědět.

Datum poslední aktualizace: 27.12.2017  |  Informace o aplikaci  |  Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání spořicích a termínovaných účtů

Přihlásit