Jak testujeme elektrické zubní kartáčky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • účinnost čištění: 50 %
  • obsluha: 25 %
  • baterie a nabíjení: 20 %
  • hlučnost: 5 %

Účinnost čištění

Zajímalo nás, jak účinně dokážou kartáčky čistit zuby a odstraňovat zubní plak. Efektivitu čištění jsme testovali mezi 20 dobrovolníky ve věkovém rozpětí 18 až 65 let, muži a ženami napůl. Dobrovolníci byli vybíráni velmi pečlivě – aby mohli být do testu zařazeni, museli splnit celou řadu kritérií. Tím základním bylo, aby daná osoba měla takzvaný index plaku TMQH (Turesky Modified Quigley-Hein Plague Index) menší nebo rovný hodnotě 1,5.

Šlo o to, aby dobrovolníci vhodně ilustrovali běžnou populaci, tedy aby se jim plak tvořil v průměrné míře, ani málo, ani moc – právě to zaručilo zjištění tohoto indexu, které provedla zkušená dentální hygienistka.

Dalšími podmínkami pro výběr dobrovolníků byl například minimální počet zubů (20), žádné falešné zuby nebo dobrý stav zubů. Naopak účastnit se testu nemohly těhotné nebo kojící ženy či osoby s pearcingem v ústech. Samotný test probíhal tak, že si po hodině od posledního jídla, pití či cigarety testované osoby příslušným kartáčkem dvě minuty čistily zuby. Po této době bylo pomocí TMQH zjištěno, jak účinně je daný model schopný zuby čistit.

Účinnost čištění je nejdůležitějším sledovaným parametrem. Na celkovém hodnocení se podílí rovnými 50 procenty. Testovacím osobám je v den zkoušek opět změřen index plaku. Rovněž se nemění pravidla o konzumaci jídla, nápojů a kouření. Testující nejprve na kartáček nasadí novou hlavici a zahájí čištění. Zvolená technika odpovídá doporučením v přiloženém návodu k použití. Čištění probíhá po dobu dvou nebo tří minut. Po skončení čištění jsou zuby opět nabarveny speciálním roztokem pro snadnější určení výsledného plaku. Čím více plaku se podařilo kartáčku odstranit, tím lepší je výsledná známka.

 

Obsluha

Snadnost obsluhy byla druhou nejdůležitější zkouškou. Panel testujících osob s pomocí dotazníku odpovídal na otázky, jak pohodlně se kartáček drží, jak je těžký, jak snadno se používá (a zda nevytváří nepříjemné vibrace) či jak hladce se vyměňují hlavice. Kromě toho pracovníci laboratoře oznámkovali návod k použití, přičemž si všímali úplnosti poskytovaných informací, srozumitelnosti či čitelnosti. Na výsledné známce se projevila rovněž (ne)přítomnost užitečných funkcí, jako je časovač či senzor tlaku, který vás upozorní, pokud na kartáček příliš tlačíte.

 

Výdrž baterie

Ideální kartáček by měl mít dlouhou výdrž baterie, rychlé nabíjení a pokud možno i nízkou spotřebu elektřiny při nabíjení. Na všechny tyto parametry jsme se zaměřili ve skupině zkoušek nazvané baterie a nabíjení.

Výdrž baterie jsme zkoušeli po úplném nabití zbrusu nového kartáčku. Na hlavici jsme působili zátěží rovnající se 100 g. Během jednoho dne byl kartáček zapnutý v osmi dvouminutových cyklech s hodinovou pauzou mezi jednotlivými cykly. O udělené známce pak rozhodovalo, kolik minut provozu stačilo na kompletní vybití baterie. Změřené rozdíly byly velké.

Dodejme, že u zkoušky výdrže baterie došlo k lehké změně. V předchozím testu (dTest 2/2021) jsme na kartáček při čištění působili pouze silou z jednoho směru, což mohlo způsobit delší výdrž baterie, než jaká by byla ve skutečnosti. Abychom se co možná nejvíce přiblížili reálnému používání, v aktuálním testu jsme na kartáčky působili silou z různých úhlů.

 

 

Hlučnost

Hlučnost kartáčků se na celkovém hodnocení podílela pěti procenty. Posuzována byla subjektivně panelem dobrovolníků. V praxi totiž při běžném používání není ani tak důležitá konkrétní zvuková hladina, jako spíše povaha zvuku.

Přihlásit