Jak testujeme vrtačky

V testu: 29 příklepových vrtaček.
Ceny: v e-shopech v lednu 2010
 

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Výkon 50 %, zátěžový test 20 %, vybavení 5 %, návod k použití 5 %, obsluha 20 %, bezpečnost 0 %.
 • Snížení hodnocení
  Celkové hodnocení kvality nemůže být lepší, je-li výsledek skupiny zkoušek výkon, bezpečnost nebo zátěžový test hodnocen známkou 3,0 nebo hůře.
 • Výkon
  Byl hodnocen výkon při vrtání s příklepem do žuly a betonu. Do žuly bylo vrtáno po pěti otvorech o hloubce 30 mm vrtákem o průměru 12 a 16 mm při snížené rychlosti přítlačnou silou 100 N, do betonu po pěti otvorech o hloubce 50 mm vrtáky o průměru 12, 16 a 20 mm při maximální rychlosti přítlačnou silou 180 N. Dále bylo vrtáno bez příklepu po pěti 5 mm otvorech vrtákem o průměru 6 mm do oceli St. 37 při maximální rychlosti přítlačnou silou 125 N. Zkoušky výkonu při šroubování probíhaly na borovém dřevě a na oceli vruty 8 x 80 mm (DIN 7970) a AM 6 x 16 mm (DIN 7516). Zkoušelo se taktéž, jak snadno se vyjímají vrtáky ze sklíčidla po skončení vrtání.
 • Zátěžový test
  Při zkouškách výdrže motoru byl prováděn cyklus vrtání do dřeva, kovu a šroubování do dřeva s přestávkami po dobu 33 hodin. Při zkouškách výdrže příklepu byly prováděny cykly vrtání s příklepem do betonu a kamene s přestávkami po dobu 4,5 hodiny.
 • Vybavení
  Byl hodnocen počet rychlostí, možnosti nastavení rychlosti, možnost změny směru otáčení, nastavení krouticího momentu, ochrana proti přehřátí, tvar rukojetí, aretace sklíčidla, kontrolky aj.
 • Návod k použití
  Odborníci hodnotili přehlednost, úplnost a srozumitelnost návodu k použití, přítomnost základních informací, bezpečnostních varování a informace o nakládání s odpadem.
 • Obsluha
  Byla hodnocena na pětibodové škále podle detailní tabulky jedním odborníkem. V úvahu byly vzaty také poznatky z testů výkonu.
 • Bezpečnost
  Hodnocení elektrické bezpečnosti podle IEC EN 60745-2-1. Dále byla posuzována izolace jednotlivých částí vrtačky při náhodném navrtání elektrického vedení, ochrana proti přetížení, při náhodném doteku elektrických částí a mechanická bezpečnost.

Přihlásit