Jak testujeme sušáky na prádlo

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • odolnost: 35 %
  • stabilita: 25 %
  • praktické zkoušky: 40 %

Některá hodnocení mohou být limitována. Dostatečná a horší známka za zkoušku odolnosti limituje celkové hodnocení.

Odolnost

Nosnost – Na rám konstrukce bylo působeno shora tak, aby se síla rovnoměrně rozložila. Nejprve se na sušák na 5 minut umístilo 15kg závaží, což odpovídá obvyklé nosnosti rozkládacích sušáků na prádlo. Následovalo postupné přidávání zátěže až do destrukce či do maximálně 80 kg.

Dynamický test šňůr – Zkouška odolnosti šňůr probíhala s pomocí přístroje, který působil silou odpovídající 15 kg rovnoměrně shora na všechny dráty v hlavní části sušáku. Opakovaně je stlačoval celkem 1000krát, což simuluje zhruba tři roky používání.

Rozkládání a skládání – Sušáky byly celkem 200krát po sobě rozloženy a složeny. Následně laboranti posuzovali jejich celkový stav. Sledovali funkčnost sušáků, hledali stopy opotřebení či poškození.

Odolnost kloubů – Stav kloubů a skládacího mechanismu hodnotili laboratorní experti po testu nosnosti (s 15 kg) a dynamickém testu šňůr. Funkčnost kloubů, skládacího mechanismu i křídel zjišťovali také na dalším vzorku po zkoušce rozložení a složení sušáku.

Odolnost vůči korozi – Sušáky byly uloženy na 48 hodin do solné komory a odborníci poté hodnotili jejich vizuální stav a funkčnost rozkládacího mechanismu.

Pádová zkouška – Sušáky naložené mokrými ručníky a dekami byly vždy třikrát překlopeny na oba boky na zámkovou dlažbu. Sledovalo se jejich případné poškození.

Stabilita

Laboratoř testovala, při jaké síle dochází ke ztrátě stability sušáků. Zkouška probíhala postupně na sušácích bez zátěže, s 5kg a 10kg závažím na hlavní části a nakonec se zatížením 10 kg na hlavní části a k tomu po 2 kg na každém křídle. Nejprve bylo působeno silou vodorovně na hlavní část konstrukce směrem do boku (kolmo ke šnůrám). Následně se působilo na horní hranu rozloženého křídla v podélném směru. Laboranti zaznamenávali sílu, která zapříčinila nadzvednutí nohou sušáku.

Praktické zkoušky

Sušáky na prádlo posuzovali čtyři hodnotitelé – dvě ženy a dva muži. Měli za úkol otestovat, jak se s výrobky pracuje, zda jdou snadno rozložit i složit. Hodnotili praktičnost věšení prádla a rozmístění šňůr, dále náročnost přesouvání plně naložených sušáků i to, jak se skladují.

Konstrukční bezpečnost

Zkouška zahrnovala hodnocení přítomnosti potenciálně rizikových hran, hrotů a bodů stlačení či možného skřípnutí prstů nebo jiných částí těla. Experti na vzorcích dále hledali volné konce trubek a kontrolovali, zda jsou řádně zaslepeny.

Přihlásit