Jak testujeme kuřecí spodní stehna

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • fyz.-chem. parametry: 45 %
  • zbožíznalecké posouzení: 35 %
  • mikrobiologické vyšetření: 20 %

Celkové hodnocení bylo limitováno nedodržením legislativních požadavků mikrobiální bezpečnosti.

Fyzikálně-chemické parametry

Obsah vody byl stanoven gravimetricky, podíl bílkovin Kjeldahlovou metodou. Poměr vody a bílkovin byl vypočítán z výsledků analýz.

Zbožíznalecké posouzení

Proběhlo podle zásad ČSN EN ISO 10399, ČSN EN ISO 4120, ČSN EN ISO 5495. Jednotlivé vzorky byly slovně popsány a také se sledoval výskyt chyb opracování, barvy, vůně a stop předchozího zmrazení.

Mikrobiologické vyšetření

Proběhlo ve všech případech v poslední den deklarované trvanlivosti.

Bakterie rodu Salmonella spp. byly stanoveny kultivačně dle ČSN EN ISO 6579, počet bakterií Campylobacter spp. byl stanoven kultivačně dle ČSN ISO 10272 - 1, ČSN P ISO/TS 10272 - 2.

Počet mikroorganismů byl stanoven normovanými kultivačními metodami: Salmonella spp. dle ČSN EN ISO 6579; Campylobacter spp. dle ČSN ISO 10272 - 1, ČSN P ISO/TS 10272 – 2; koagulázopozitivní stafylokoků dle ČSN EN ISO 6888 - 1,2,3; Listeria monocytogenes dle ČSN EN ISO 11290 - 1, ČSN EN ISO 11290 - 2. Počet bakterií rodu escherichia coli byl stanoven technikou počítání kolonií dle ČSN ISO 16649 - 2.

 

Rezidua antibiotik

Ke stanovení přítomnosti reziduí antibiotik byly použity chemické a mikrobiologické metody. Chemickou analýzou pomocí vysokovýkonné kapalinové chromatografie spojené s hmotnostní spektroskopií byly prověřovány sulfonamidy, konrétně: sulfamerazin, sulfamethoxazol, sulfachinoxalin, sulfachloropyridazin, sulfathiazol, sulfadiazin, sulfamethoxydiazin, sulfadimidin, sulfadimethoxin a sulfadoxin. Dále byla pomocí mikrobiálního receptorového testu CHARM II zjišťována přítomnost tetracyklinů.

Přihlásit