Jak testujeme tiskárny

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení multifunkčních inkoustových tiskáren.

 • dodatečná spotřeba: 10 %
 • tisk: 48 %
 • kopírování: 6 %
 • skenování: 6 %
 • obsluha: 25 %
 • práce v síti: 5 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení multifunkčních laserových tiskáren.

 • tisk: 55 %
 • kopírování: 6,9 %
 • skenování: 6,9 %
 • obsluha: 25 %
 • práce v síti: 6,2 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení jednoúčelových inkoustových tiskáren.

 • dodatečná spotřeba: 10 %
 • tisk: 60 %
 • obsluha: 25 %
 • práce v síti: 5 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení jednoúčelových laserových tiskáren.

 • tisk: 68,8 %
 • obsluha: 25 %
 • práce v síti: 6,2 %

V průběhu roku 2021 došlo v testovacím programu tiskáren ke kosmetickým úpravám. Výsledky dříve otestovaných modelů v naší databázi byly přepočítány, aby mohly být srovnatelné s nově zkoušenými výrobky.

Tisk

Kvalita tisku je hodnocena panelem složeným z nejméně tří expertů. U barevných tiskáren jsou známkovány textové dokumenty, tabulky s grafem, barevné fotografie ve formátu A4 a dokumenty s formátovaným textem, grafikou a obrázky tisknuté v nejvyšší možné kvalitě.

Ke sledovaným vlastnostem výtisků patří barva, kontrast, ostrost a detaily. Odborníci snímky posuzují pod osvětlením simulujícím denní světlo (barevná teplota přibližně 3000 až 4000 K).

Hodnocení rychlosti tisku se odvíjí od měření doby uběhlé od zadání tiskové úlohy do momentu, kdy vytištěné papíry vystoupí z tiskárny.

Hodnocena je rovněž odolnost tisku vůči vlhkosti u textových dokumentů – zkoušela se odolnost vůči zvýrazňovači i přetření vlhkým hadříkem.

Náklady na tisk

Laboratoř měří spotřebu barev při tisku, a to pro každý druh dokumentu zvlášť. Nové originální náplně jsou nejprve zváženy a poté vloženy do tiskárny. Tisk probíhá, dokud to tiskárna dovoluje, přičemž upozornění o docházející barvě bývají pokud možno ignorována. Zkouška končí teprve poté, kdy se na výstupu projeví nedostatek inkoustu či toneru nebo pokud přístroj odmítne dále tisknout.

Množství inkoustu či toneru potřebného k tisku jedné stránky je stanoveno na základě rozdílu hmotnosti nové a použité náplně a počtu vytištěných listů. Při kalkulaci spotřeby na jednu stránku je potřeba vždy brát v potaz všechny náplně – některé barevné tiskárny totiž mohou při černobílém tisku používat barevné náplně. Výpočet výsledné ceny za jeden výtisk vychází z průměrných cen originálních náplní v českých obchodech.

„Specialitou“ inkoustových modelů je dodatečná spotřeba inkoustu při občasném použití. Tyto tiskárny totiž podle na první pohled nepříliš zřetelných vzorců spotřebovávají určité množství barvy při pravidelném samočistění trysek. Test dodatečné spotřeby probíhá po dobu několika týdnů. V předem určené dny tiskárna vytiskne několik stránek, ve zbylém čase je vypnuta. Tímto způsobem je simulována běžná situace v domácnostech, které nepotřebují každodenně tisknout větší množství listů. Poté je vypočítán rozdíl ve spotřebě při občasném a kontinuálním tisku (viz standardní test tiskových nákladů).

Před několika lety jsme přestali měřit dodatečnou spotřebu u tankových inkoustových tiskáren. Důvodem je především nemožnost přesného měření úbytku inkoustu, kterou způsobují napevno zabudované zásobníky tiskáren. Tankové tiskárny navíc obecně disponují tak nízkými náklady na tisk, že potenciální dodatečná spotřeba nemá na navýšení cen za tištění tak dramatický vliv.

Kopírování

Zkouška zahrnuje hodnocení kvality (srovnáním kopie a originálu) a rychlosti černobílého i barevného kopírování. Pro účely zkoušky jsou používány stránky časopisu s několika sloupci textu a fotografiemi.

Skenování

Test sestává z hodnocení kvality (opět srovnáním kopie a originálu) a rychlosti skenování výše zmíněné stránky z časopisu a fotografie. Měří se také rychlost snímání textového dokumentu.

Obsluha

Test obsluhy probíhá podle několika scénářů. Známkuje se prvotní instalace a uvedení do provozu, instalace potřebného softwaru, obsažnost a srozumitelnost přiloženého návodu k použití, zpracování příkazů k tisku (včetně změn formátu, barev nebo kvality), samotný průběh tisku a také údržba a odstraňování běžných problémů (například odstraňování zaseknutého papíru či snadnost výměny náplní).

Práce v síti

Známka zahrnuje zhodnocení možností zapojení tiskárny do sítě a snadnost nastavení a sdílení sítí. Rovněž se sledují možnosti tisku z mobilních zařízení.

Přihlásit