Jak testujeme ochrany počítače

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • ochrana počítače: 65 %
  • obsluha: 25 %
  • zatížení počítače: 10 %

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Ochrana počítače

Testovali jsme schopnost programů chránit proti široce rozšířeným hrozbám. Kvůli nedostatku nalezených vzorků malwaru pro počítače Apple jsme zkoušky ochrany na webu a ochrany proti ransomwaru na zařízeních s macOS neprováděli. Ze stejného důvodu byl počet vzorků malwaru určeného pro macOS výrazně nižší než v případě hrozeb pro Windows.

Ochrana na webu: Bylo hodnoceno chování antivirů při návštěvě 400 webových adres se škodlivým softwarem. Produkt by měl zareagovat co nejdříve, ideálně stránku zablokovat nebo škodlivý program odhalit při stahování či pokusu o spuštění. Pro ověření falešných detekcí jsme do vzorku zařadili také 400 čistých adres. Kvůli nízkému množství laboratoří nalezených vzorků jsme zkoušku nemohli provést na zařízeních s macOS.

USB test: Offline část se zaměřuje na schopnosti odhalovat dosud neznámé hrozby na externích úložištích na základě podezřelých příznaků. Počítače byly před zkouškou offline ochrany několik týdnů odpojené od internetu. Následně do nich bez aktualizace a bez připojení k internetu bylo zkopírováno 180 nově nalezených škodlivých programů pro Windows a 20 pro macOS. Hodnotili jsme, zda a kdy antiviry detekují pro ně potenciálně neznámé hrozby.

Při zkoušce USB online ochrany jsme postupovali podobným způsobem jako při zkoušce offline ochrany. Antivirové programy byly ale aktualizované a připojeny k internetu, jejich virové databáze tedy v ideálním případě již měly obsahovat informace o použitých vzorcích škodlivých programů.

Antivirový skener: Hodnocena byla míra úspěšnosti detekce známého škodlivého softwaru při kontrole na vyžádání. Vzorek sestával ze 40 000 škodlivých programů pro Windows, 400 pro Android a 20 pro macOS. Test probíhal na počítači připojeném k internetu i v offline režimu. Dále jsme měřili schopnosti antivirového skeneru při otevírání souborů.

Falešná detekce: Hodnotili jsme schopnost poznat škodlivý kód od neškodného. Někdy se stává, že programy vyhodnotí jako škůdce i soubor, který je v pořádku. Falešnou detekci jsme měřili při antivirovém skenu, kdy vzorek škodlivých kódů doplnilo 40 000 čistých souborů.

Ochrana před ransomwarem: Při testech ochrany proti ransomwaru jsme znovu provedli zkoušky ochrany na webu, antivirového skenu a USB připojení. Vzorky ale tvořil ransomware – 9 webů, 615 souborů v počítači a 4 soubory na flash disku. Na každém počítači bylo také uloženo 400 čistých souborů, které reprezentovaly uživatelská data. Sledovali jsme, kolik vzorků programy detekovaly a kolik čistých souboru se škodlivým programům podařilo zašifrovat.

Blokování phishingových stránek: Test byl zaměřený na schopnost produktů zablokovat nebezpečné phishingové adresy. Při zkoušce jsme použili 800 phishingových stránek. Navštěvovali jsme je přes prohlížeč Google Chrome s vypnutým bezpečným prohlížením.

Obsluha

Instalace a odebrání programu: Hodnotili jsme uživatelskou přívětivost, rychlost a možnosti instalace. Zaměřili jsme se zejména na to, zda nejsou součástí instalace kromě hlavních a užitečných komponent také zbytečné a otravné doplňky, např. nástrojové panely internetového prohlížeče. Dále jsme posuzovali snadnost a úplnost odebrání programu, tedy kolik po sobě zanechá souborů a záznamů v registru či zda po odinstalování zapne bezpečnostní funkce Windows. Zkontrolovali jsme také, jak snadná je aktualizace programů.

Každodenní používání: Hodnoceno byloovládání běžného chování antiviru – například přístup do hlavní nabídky, způsob oznámení při rozpoznání hrozby, jednoduchost přístupu k nápovědě, pohodlnosti při ovládání či nastavování firewallu.

Hlavní uživatelské rozhraní: Hodnotili jsmepřehlednost, srozumitelnost a snadnost obsluhy hlavního uživatelského rozhraní. Dále jsme posuzovali, jak efektivně produkt informuje, když něco s ochranou není v pořádku (např. některá z komponent je deaktivovaná, virová databáze je zastaralá apod.).

Nastavení skenu a upozornění:Vyzkoušeli jsme, jak snadné je základní nastavení produktu, jak se konfigurují automatické skeny, naplánované skeny i kontroly na vyžádání. Součástí bylo také hodnocení upozornění na akce antiviru.

Nápověda: Celkové zpracování nápovědy z hlediska dostupnosti, struktury, formy a obsahu. Hodnocení bylo sníženo, pokud byla nápověda nedostupná bez připojení k internetu.

Zatížení počítače

Ochrana v reálném čase: o kolik procent v porovnání s ochranou zabudovanou v operačním systému zpomalí počítač aktivovaná ochrana v reálném čase.

Použitá paměť RAM a použité místo na disku (MB):jak velkou část paměti RAM program využívá při chodu a kolik místa zabírá po instalaci na disku.

Start a vypnutí systému:jak se liší rychlost spuštění i vypnutí počítače při použití antivirového programu ve srovnání se systémem bez testovaného antiviru.

Prohlížení internetu: o kolik se liší rychlost načítání internetových stránek ve srovnání se systémem bez testovaného antiviru.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit